Viktor Kaasik • 2. detsember 2002 kell 22:00

Äripäevalt oleks oodanud enam erapooletust

Esmaspäevase (Advokaat Kaasikul on tööeetikaga probleeme; Eesti Ekspress versus Viktor Kaasik 02. detsember 2002.a.) Äripäevaga tutvudes võisin kahetsusega veenduda, et Äripäev on võtnud vaevaks oma veergudel levitada ja kommenteerida Eesti Ekspressi poolt alustatud laimu, mis baseerub tegelike asjaolude ebaõigel tõlgendamisel ja mittemõistmisel. Ma pean äärmiselt kurvastavaks asjaolu, et enne niivõrd ulatusliku ja negatiivse materjali avaldamist ei peetud vajalikuks küsida minu arvamust või seisukohta vaadeldavas küsimuses.

Te olete pidanud võimalikuks avaldada väite, et olen tegutsenud kliendi huvide vastu. See ei vasta tegelikkusele.

Samuti ei vasta tegelikkusele, et Advokatuuri juhatuse märgitud otsuse tegemisel sai määravaks üks kirjatäht jne.

Mul on raske seletada, miks ajaleht Äripäev nüüd otsustas ühineda Eesti Ekspressi üritusega, vaevumata kontrollima tegelikke asjaolusid ning ootamata ära Eesti Ekspressi kaebuse läbivaatamist Advokatuuri juhatuses.

Sellisel juhul oleks võibolla jõudnud ka Äripäevani lihtne tõsiasi, et vastava kohtumenetluse objektiks ei olnud kunagi Lutheritele kuulunud maa ning selle tagastamine ükskõik kellele oli välistatud.

Muuseas, kui Äripäev oleks vaevunud tutvuma juhatuse vastava otsusega, oleks see lihtne tõsiasi ka Teile teatavaks saanud. On lihtsameelne ja ebaõige arvata, et Advokatuuri juhatus on asunud minu ümber ringkaitsesse ning seadnud selle oma prioriteediks.

Äripäevalt oleks oodanud sellises olukorras tunduvalt enam erapooletust ja kompetentsust.

Mul jääb üle üksnes loota, et Eesti Ekspressi süüdistuste äralangemisel avaldatakse vastav otsus ja materjalid samaväärsel moel ja mahus, kui mind laimav materjal.

Hetkel kuum