Viktoria Korpan • 2. detsember 2002 kell 14:14

Traallaevad varjasid püügiandmeid

Keskkonnainspektsioon tihendas novembris traalpüügi kontrolli, pöörates tähelepanu eelkõige kalapüügiandmete nõuetekohasele esitamisele.

Merel ja sadamates kontrolliti üle neljakümne traallaeva, teedel vaadati üle kala transportivaid autosid. Kontroll hõlmas peamisi laevade randumiskohti Põhja- ja Lääne-Eestis, teatas keskkonnainspektsioon.

Ligi veerand kontrollitud laevadest rikkus kalapüügiga seonduvate andmete esitamise nõudeid. Kalalaeva kapten on kohustatud kohe pärast traali tühjendamist tegema saagi kohta kande püügipäevikusse, pärast kala lossimist aga täitma lossimise deklaratsiooni.

Kaheksal juhul oli laeva kapten jätnud püügipäevikusse kande tegemata, või oli sinna kirjutanud tegelikule püügile mittevastavaid andmeid. Viiel korral oli kapten jätnud nõuetekohaselt täitmata lossimise deklaratsiooni. Kahel korral oli püügipäevikusse tegemata nõutav märge alamõõdulise kala kaaspüügi kohta.

Kirjeldatud väärtegude eest karistati kümmet laevakaptenit rahatrahviga 960-4200 krooni ning kolme kalapüügiettevõtet trahviga 600-10 000 krooni.

Kalapüügipäeviku ja lossimise deklaratsiooni andmete põhjal peab kalapüügilubade andja arvestust toimuva püügi üle laevade kaupa. Püügipäeviku ja lossimise deklaratsiooni mittetäitmise korral avaneb loa omanikul võimalus varjata oma tegelikku saaki ning püüda rohkem kala, kui talle on loaga ette nähtud.

Hetkel kuum