Erik Gamzejev • 4. detsember 2002 kell 22:00

Soojaprobleemide sasipuntras

Alanud talvel ähvardab Kohtla-Järvel ligikaudu 150 suurt elumaja kütteta jäämine. Osade majade elanikud on juba pidanud mõned päevad 10 kraadistes korterites külmetama. Teised korraldavad ööpäevaringseid valvekordi oma maja soojussõlmede juures, et takistada ASi Kohtla-Järve Soojuse töötajatel siibrite sulgemist.

Konflikti põhjus seisneb Kohtla-Järve Soojuse nõudmises sõlmida korteriühistutega kollektiivlepinguid. Need ühistud, kes seni on sellisest lepingust keeldunud, on soojafirma silmis omavolilised soojusenergia tarbijad ja soojatootja ei näe vähimatki alust, miks tuleks neile soojuse andmist jätkata. Seda hoolimata sellest, et enamik nende majade elanike on lepingu puudumisele vaatamata oma soojaarveid seni korralikult tasunud.

Nüüdseks on Kohtla-Järve Soojuse surveavaldused hakanud tasapisi vilju kandma. Hirm külma kätte jääda sunnib ühistute esimehi vastumeelselt lepingutele allkirju panema. Vastuseisu tekitab asjaolu, et ühistutel tuleb selle lepinguga võtta endale kollektiivne vastutus kõigi majaelanike eest ja kui osa elanikke jätab oma arved tasumata, siis tuleb need ülejäänutel kinni maksta, sest vastasel korral jääb maja koguvõla suurenedes ikkagi ühel päeval kütteta. Ühistute arvates on ebaõiglane karistada külmaga tervet maja selle eest, et osa elanikke ei tasu oma soojaarveid.

Kohusetundetute naabrite mõjutusvõimalused sisuliselt puuduvad. Võlglaste korterite sundmüük ei paku samuti mingit lahendust, sest korterite hinnad on Kohtla-Järvel kukkunud tasemele, mis on umbes samas suurusjärgus kui ühe talve küttekulu.

Ometigi on ka Kohtla-Järve Soojus sundseisus, sest tarbijad on jäänud viimaste aastatega ettevõttele võlgu 70 miljonit krooni. 5,5 miljonit krooni on muuseas võlgu ka Kohtla-Järve linnale kuuluvad korterid. Kurioosne on, et selle võlasumma kättesaamiseks peab soojafirma linna vastu, kes ise on ettevõtte üks aktsionär, kohtusse pöörduma.

Hetkel kuum