16. detsember 2002 kell 15:25

Aasta advokaat on Leon Glikman

Eesti Õiguskeskus valis äsja aasta advokaadiks AB Glikman Glikman vandeadvokaat Leon Glikmani.

Aasta kohtunikuks valiti Karin Kalmiste, Tallinna Halduskohtu kohtuniku. Aasta prokuröriks valiti Tallinna Prokratuuri prokurör Krista Aas.

Konkursile laekus 23 avaldust. Võitjad selgitas välja Eesti Õiguskeskuse poolt kokkukutsutud sõltumatu hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad nii Eesti juristkonna esindajad kui ka mittejuristidest lugupeetud ühiskonnaliikmed.

Aasta kohtuniku, prokuröri ja advokaadi valimise eesmärgiks on tõsta esile klassikaliste õiguserialade parimad esindajad, kes on aasta jooksul silma paistnud oma kutseoskuste rakendamisel ning on avalikkuse ees oma ametit väärikalt esindanud. Konkursi eesmärgiks on ka näidata ühiskonnale läbi positiivsete näidete Eesti juristkonna osa demokraatliku riigi ülesehitamisel ja õigluse ning seaduslikkuse tagamisel.

Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus peamiseks tegevuseks on kohtunike, prokuröride jt juriidiliste erialade esindajate täiendkoolitamine, aga samuti ka riigiametnike eurokoolitus. Eesti Õiguskeskuse tegeleb ka kodanike ja kodanikeühenduste seadusloomesse kaasamisega, mille väljenduseks on seadusloomefoorum <#Themis=http://www.lc.ee/themis/>.

Eesti Õiguskeskus

Lisainfo:

Daimar Liiv

Eesti Õiguskeskuse juhataja

Hetkel kuum