15. jaanuar 2003 kell 14:27

EMT kaalub Krimanovi kasuliku mudeli vaidlustamist kohtus

EMT kaalub Aleksander Krimanovi kasuliku mudeli vaidlustamist kohtus, kinnitades, et tegu on Krimanovi poolse pahatahtlikkusega.

Kuna viimasel ajal on Aleksander Krimanov pöördunud aktiivselt meedia poole väitega, nagu rikuks EMT oma teenusega MobiKIT tema ainuõigusi, kaalub EMT Krimanovi nimele registreeritud kasuliku mudeli vaidlustamist, teatas ettevõte.

EMT hinnangul ei vasta Krimanovi lahendus kasuliku mudeli tingimustele, kuna sellel puudub uudsus.

Esiteks: Kontrollsüsteemid, mida kasutatakse autode turvamiseks ja mis sisaldavad Krimanovi kasulikus mudelis kaitstud tunnuseid (andurid, protsessorid, mobiiltelefon, eriseadmed) on maailmas tuntud aastaid enne taotluse esitamist 20. jaanuaril 2000.

Teiseks: EMT ei riku Krimanovi kasuliku mudeli seadusest tulenevaid õigusi, sest EMT poolt turustatavale teenusele MobiKIT need ei laiene. EMT pakub teenust, aga kasuliku mudeliga on kaitstud seade. MobiKITi lahenduses kasutatakse kontrollerit, mis on välja töötatud koostöös firmaga Ericsson ammu enne 20. jaanuari 2000.

Kolmandaks: Krimanovi poolt kasuliku mudeliga kaitstud lahendus oli tuntud juba aastal 1987, mil Euroopa patenditaotluses kirjeldas meetodit ja seadet sõiduki varguse vastu ning sõiduki asukoha määramiseks. Sõiduki varguse vastane ja asukohamääramise seade sisaldab hulka sõidukisse paigutatud andureid, navigatsioonivastuvõtjat, ülekandeseadmeid, mäluseadmeid ning kontrollseadmeid, mis on ühendatud anduritega, navigatsioonivastuvõtjaga, ülekandeseadmetega ja mäluseadmetega. Ülekandeseadmeteks on kirjeldatud tehnilise lahenduse kohaselt raadiotelefonid (mobiiltelefonid). Samuti sisalduvad kirjeldatud lahenduses mikroprotsessorid seadme töö juhtimiseks, mäluseadmed programmidele, ühendussiinid erinevate seadmete omavaheliseks ühendamiseks jm. Krimanovi kasuliku mudeliga kaitstud leiutis kattub täielikult nimetatud lahendusega.

Eesti kasuliku mudeli seadus ei näe ette sisulise ekspertiisi tegemist patendiametile kaitsmiseks esitatud leiutistele, kuid kasuliku mudeliga kaitstav leiutis peab vastama kasuliku mudeli seaduses toodud õiguskaitse kriteeriumitele, ehk kasulik mudel on leiutis, mis on uudne, millel on leiutustase ja mis on tööstuslikult kasutatav.

EMT teavitas eeltoodud asjaoludest Krimanovi kirjalikult juba rohkem kui aasta tagasi. Kuna Krimanov sellele kirjale ei reageerinud, arvestas EMT, et on andnud piisavalt selgitusi ning ei vaidlustanud tookord Krimanovile kuuluva kasuliku mudeli olemasolu.

Hetkel kuum