13. veebruar 2003 kell 10:10

Järgmisel nädalal algab PRIA koolitustoetuse taotluste vastuvõtt

Järgmisest nädalast algab koolitustoetuse taotluste vastuvõtt põllumeestelt, kaluritelt ja maaturismiettevõtjatelt.

Koolitustoetust saavad põllumajandustootjad, kutselised kalurid, kalakasvatajad, maaturismiga või maapiirkonnas käsitööga tegelevad ettevõtjad või kuni üheksa töötajaga põllumajandussaadusi töötlevad ettevõtted.

Toetusega hüvitatakse kuni 80% käesoleval aastal või eelmise aasta 15. novembrist 31. detsembrini toimunud tööalase koolituse kuludest. Ühele koolitatavale makstava toetuse suurus on kuni 3000 krooni. Koolituse korraldaja peab vastama täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele ja koolituse pikkus peab olema vähemalt 6 tundi või 8 akadeemilist tundi. Toetust ei anta keeleõppe kulude hüvitamiseks.

Koolitustoetust saab taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) 17. veebruarist 15. novembrini. Taotlusvorme ja juhendmaterjali saab PRIA büroodest ja internetileheküljelt web.pria.ee.

Koolitustoetust maksti esmakordselt eelmisel aastal ja siis esitati 53 taotlust. Heakskiidu sai 42 taotlust, mille alusel maksis PRIA välja 71 150 krooni koolitustoetust. Toetust maksti kokku kuueteistkümne erineva koolituse kohta - kõige populaarsemaks oli toiduhügieeni koolitus, sellele järgnesid taimekasvatuse ning tööohutuse ja -tervishoiu alased koolitused.

Hetkel kuum