Heidit Kaio • 17. veebruar 2003 kell 9:32

Jaanuaris täitus riigieelarvest 7,90 protsenti

Riigieelarvesse laekus jaanuari kuu jooksul 3,037 miljardit krooni ehk 7,90 protsenti kavandatust.

Makse laekus jaanuaris 2,646 miljardit krooni ehk 7,93 protsenti.

Tulumaksu laekus kuu jooksul 463 miljonit krooni ehk 9,58 protsenti, sotsiaalmaksu 1,134 miljardit krooni ehk 8,13 protsenti, käibemaksu 701 miljonit krooni ehk 6,69 protsenti kavandatust.

Aktsiise laekus 328 miljonit krooni ehk 8,54 protsenti kavandatust. Aktsiisidest laekus alkoholiaktsiisi 9,27 protsenti, tubakaaktsiisi 7,22 protsenti ning kütuseaktsiisi 8,45 protsenti planeeritust.

Mittemaksulisi tulusid laekus 391 miljonit krooni ehk 7,75 protsenti. Kaupade ja teenuste müügilt teeniti 126 miljonit krooni ehk 9,43 protsenti. See sisaldas riigilõive 70 miljoni krooni ulatuses, laekumist majandustegevusest 47,9 miljoni krooni suuruses summas.

Tulu varadelt laekus jaanuaris 77 miljonit krooni ehk 6,26 protsenti kavandatust.

Ühe suurema muutusena seoses uue riigieelarve klassifikaatori kasutuselevõtmisega, kajastatakse sellest aastast esmakordselt tulude jaotuse all ka toetusi, mis sisaldavad EL eelstruktuurivahenditest laekunud summasid. Jaanuaris laekus toetusi 77,56 miljonit krooni ehk 4,23 protsenti aastaks kavandatust.

2002. aasta jaanuaris laekus riigieelarvesse 7,77 protsent aastaeelarvest.

Sellel aastal sisaldab riigieelarve esmakordselt tulude osas välistoetusi ja kulude osas finantseerimist välistoetuste arvelt summas 1,835 miljardit krooni.

2003. aasta riigieelarve tulude maht koos toetustega on 38,434 miljardit krooni.

Hetkel kuum