Remondilaenu intresside tulust maha arvamine kütab kirgi

Kevadisel ajal seisavad paljud korteri- või majaomanikud olukorra ees, et väikesest kõpitsemisest enam ei piisa ? tuleb ette võtta suurem remont. Järjest soodsamad intressid ja pankade hoogne lobitöö ahvatlevad remondiks kuluvat raha pangalt laenama.

Võtsin internetis ette Eesti pankade kodulehed ja tegin tabeli pakutavatest laenutoodetest, mis võiksid sobida remondi rahastamiseks. Tingimuseks seadsin, et laenata saaks alla 100 000 krooni. Kuigi sobivaid laene ei kogunenud palju, oli pilt ikkagi kirev: intressid vahemikus 4,9?18, laenu pikkused kahest 30 aastani. Rääkimata erinevatest soodustustest kaubandusettevõtetes.

Kuna äsja on tuludeklaratsiooni esitamine lõppenud ja meeles mõned mured selle täitmise ajal, küsisin pankadelt lisaks: kas laenu intressi on võimalik tulust maha arvata? Selgus, et pankadevaheline konkurents on viinud kummalise olukorrani, kus laenu kõigist tagamaadest ei oska isegi pangatöötaja pahatihti rääkida.

Eesti Ühispanga eralaenude arendusjuht Triin Messimas selgitas: ?Laenutoote nimetusest ei sõltu, kas laenuintresside võrra saab maksustatavat tulu vähendada või mitte. Pank väljastab tõendi tasutud intresside kohta kõigile eluasemelaenu saanud klientidele ja kliendi soovil ka näiteks Soovilaenu saanule.?

Kliendi tööks jääb tõestada maksuametile õigust laenuintressidelt tulumaks tagasi saada. Sama meelt oli Hansapank ? ka Ego kaardi intressist on võimalik tulumaksu osa tagasi taotleda. Kristiina Tamberg, Hansapanga Eesti meediasuhete juht, saatis mulle materjalid, kust võin lugeda, et mul on õigus oma tulust maha arvata endale, abikaasale, vanemale või lapsele eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või kapitalirendi (liisingu) intressid, mis on maksustamisperioodil maksumaksja poolt tasutud. Soetamiseks loetakse ka ehitamist või ümberehitamist, ehitise konstruktsioonide, ruumijaotuse või välisilme konstruktsioonilist muutmist. Tavaremont siia alla ei kuulu.

Sampo Panga ja Tallinna Äripanga töötajad aga jahutasid minu tärganud optimismi suvaliselt laenult tulumaks tagasi saada. Viisakalt soovitati täie tõe selgitamiseks maksukonsultantide poole pöörduda. Tekkis tunne, et suurpangad püüavad kliendi võitmiseks tema elu lillelisemana näidata. Eriti pärast seda, kui Krediidipanga töötaja kahe remondiks sobiva laenu intressilt tulumaksu osa tagastamise kohta kategoorilise ?ei? ütles ning intressitagastuse võimalusena vaid eluasemelaenu võtmist nägi.

Anonüümne ehitusasjatundja interneti uudisgrupis soovitab suurema tavaremondi käigus teha ka mingi tehnosüsteemi vahetus või renoveerimine, midagi lammutada või avaus lõigata mõne seina sisse ? sellise töö jaoks on vaja projekti ja ehitusluba, mis hiljem parimad tõestusmaterjalid maksuametile, et taotleda intressilt tulumaksu osa tagasi.

Nii ongi, et näiteks sanitaarremondiks kulunud summadelt intressitagastust ei saa, küll aga näiteks vaheseinte lammutamiseks või küttesüsteemi renoveerimiseks kulunud pangast laenatud summalt.

Aivar Sõerd, maksuameti peadirektor

Eluaseme soetamiseks ja ehitamiseks võetud laenu intressiga seonduvas tulumaksuseaduse maksusoodustuse paragrahvis on 1. jaanuaril 2003 jõustunud muudatused.

Paragrahvi 25 lõige 2 sätestab, et eluaseme soetamiseks loetakse ehitise püstitamist, laiendamist ja rekonstrueerimist ehitusseaduse tähenduses, ehitise tehnosüsteemide asendamist ja muutmist, ruumijaotuse muutmist ja ehitise tehnoloogilise ümberseadistamisega seotud ehitus- ja paigaldustöid. Varem loeti ehitamiseks ainult ehitise püstitamisega, ehitise laiendamisega ning ehitise konstruktsioonide, ruumijaotuse või välisilme konstruktsioonilise muutmisega seotud töid.

Enamikul juhtudel on eluaseme ehitamise, sh tehnosüsteemide asendamine, puhul tegu siiski nii kulukate töödega, et on kasulikum võtta tööde rahastamiseks soodsama intressimääraga eluasemelaenu. Samas ei sea tulumaksuseadus maksusoodustuse rakendamisel tingimuseks, et laenutoote nimetus peaks olema eluasemelaen. Peab olema tõendatud, et saadud laenu on kasutatud maksusoodustuse sättes toodud tööde teostamise eesmärgil. Tõenditeks võivad olla näiteks ehitusluba, ehitusprojekt, kohaliku omavalitsuse nõusolek tööde teostamise kohta, samuti dokumendid töö teostajale makstud summade kohta.

Üks eramaja renoveerija selgitas, et valis kõrgema intressiga laenutoote mitte hõlpsama vormistamise, vaid lisasoodustuste pärast.

Laenuga kaasnes pikk nimekiri erinevatest kauplustest, mis annavad suuri soodustusi just konkreetse laenu võtjale. Kuna härral oli ette valmistatud korrektne nimekiri remondi kulumaterjalidest, leidis ta, et ehituspoest saadav soodustus kaalub üles veidi kõrgema laenuintressi.

Hetkel kuum