Priit Harik • 4. juuni 2003 kell 22:00

Hooldamata häiresüsteem jätab vara korraliku kaitseta

Hooldamata süsteem võib ohuolukorrast hilinemisega teada anda või ei suuda ta üldse vajalikul hetkel toimida. Elektroonilised suitsuandurid kaotavad näiteks aja jooksul osa oma tundlikkusest. Tule puhkedes sellise anduri piirkonnas reageerib süsteem võrreldes hooldatud või uue anduriga palju hiljem. Sageli tuleb ette ka seda , et firmas mööbli ümber tõstmisega jääb mõni valvesignalisatsiooni andur kapi taha peitu, kus ei ole temast mingit kasu. Tähelepanematus ja teadmatus viivad nii firma turvariski suureks.

Väär on anda koristajale korraldus kord nädalas lapiga kõik andurid üle käia. Seadet rikkuv tolm ladestub ikkagi anduri sisse ja oskamatu inimese heasoovlik tegu võib saada karuteeneks.

Ka firma poolt teostatava hoolduse puhul tasuks kindlasti uurida mida see tegelikult sisaldab. Hoolduse käigus kontrollitakse ka terviklahenduse töökorda.

Erineva hinna ja sisuga teenuse pakkujate kvalifikatsiooni kohta tuleb küsida kirjalikku kinnitust. Ostetud valveseadmete tootjal on kindlasti nimekiri partneritest, kes tema tehnikat kvaliteetselt hooldada suudavad. Turult pole kahjuks kadunud ka õnneotsijad ja "libafirmad", kes võivad kasu asemel kahju teha.

Ants Simm, Üldosakonna juhataja, Sotsiaalkindlustusamet

Lühinägelik on arvata, et peale ostmist toimib häiresüsteem iseenesest ja laitmatult. Tellin lepingulist hooldust ja testi erinevatele süsteemidele, et olla kindel nende laitmatus töökorras. Hoolimata väga puhtast majast avastatakse hoolduse käigus ikka mõni andur, mis ebakorrektselt töötab. Spetsialistilt hoolduse tellimine on odavam, kui majja eraldi tehnikainimese palkamine. Häiresüsteemid on väga spetsiifiline tehnika ja ettevõttel pole mõtet ise selle hooldajat koolitama hakata. Raha kokku hoida ja süsteeme mitte hooldada oleks aga eluohtlik.

Ove Siimsen, Alarmest

Häiresüsteemide hooldus on klientide hulgas järjest nõutum. See on aja märk, et lisaks väärtuste loomisele on hakatud järjest enam ka mõtlema väärtuste säilitamisele.

Hoolduse käigus kontrollitakse tulekahju keskseadme programmi ja seda kas kõik häired tulevad erinevatest kohtadest keskseadmesse.

Kliendile annab kontroll lisaturvalisuse, et kriisiolukorras ? nt tulekahju, saabub häire võimalikult kiiresti ja et lisaks alarmile oleks toimiv ka koostöö süsteemi erinevate komponentide vahel - nt kustutussüsteemiga. Nii tagatakse varade säilimine ja minimaalne oht inimeste tervisele.

Hetkel kuum