Gea Velthut-Sokka • 25. juuni 2003 kell 10:48

Tallinn ei rahuldanud SL Bussiliinide kahjunõuet

Linnavalitsus otsustas tänasel istungil jätta rahuldamata AS-i SL Bussiliinid ligi 50 miljoni kroonise kahjutasu nõude.

SL Bussiliinid taotles väidetavalt õigusvastase teoga ettevõttele tekitatud 49, 3 miljoni krooni suuruse kahju hüvitamist. Abilinnapea Toomas Vitsuti sõnul on Tallinna linnavalitsuse jaoks vaidlus AS SL Bussiliinidega seega lõppenud.

Ringkonnakohus langetas eelnevalt AS-i SL Bussiliinid taotluse suhtes otsuse linna kasuks ja vastavalt sellele võttis ka linnavalitsus seisukoha ning otsustas jätta AS SL Bussiliinid nõude rahuldamata.

2001. aasta jaanuaris sõlmisid Tallinna linn, mida esindas tollane SAPA juhataja Toomas Tauts AS-iga SL Bussliinid sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu.

Linnavalitsuse korraldusega tunnistati Tautsi poolt AS-iga SL Bussiliinidega lepingu sõlmimine kehtetuks, kuna lepingu aluseks oleva riigihanke läbiviimisel rikuti Korruptsioonivastases seaduses ette nähtud töökoha- ja toimingupiiranguid.

Samuti oli ASi SL Bussiliinid nõukogu liige pakkumise tegemise ajal Kethrin Tomingas, kes on riigihanke läbiviimiseks moodustatud Ühistranspordi teenindamise konkursi komisjoni liikme ning riigihanke läbiviimise eest vastutava ametiisiku Margo Tomingase abikaasa. Sellega rikuti riigihanke läbiviimisel Korruptsiooni- ja Riigihangete seaduse nõudeid.

Hetkel kuum