Raido Toonekurg • 25. juuni 2003 kell 22:00

Turundusjuhi hinnang tööle erineb juhi omast

Turundusnõukoda viis märtsis läbi uuringu, et selgitada, mida ootavad Eesti juhid turunduselt, oma turunduspartnereilt ja kuidas tulemusi mõõdetakse.

Ettevõtete juhid hindavad oma turundusmeeskonna tööd peamiselt käibe kasvu (52 vastustest) järgi. Väga oluline kriteerium on loomulikult ka kasum. Turundusmõõdikuna paigutus kasumi kasv (41) teisele ja kasumi suurus (35) kolmandale positsioonile. Nende parameetrite alusel võib järeldada, et turundustööst oodatakse firmale eelkõige kasumlikkuse kasvu mootorit.

Turundusjuhtide hinnangud erinesid firmajuhtide antud hinnangutest. Võrdselt hinnati kõige tähtsamaks käibe kasvu ja kaubamärgi tuntuse parameetrit (46). Kolmanda mõõdikuna toodi välja käibe suurus (36).

Ettevõtte juhid ja turundusjuhid tähtsustavad erinevalt kaubamärgi tuntust. Turundusjuhid peavad seda kõige olulisemaks kriteeriumiks turunduse hindamisel, ettevõtte juhid alles tähtsuselt neljandaks. Kui Eesti turundusjuhid suudavad firmajuhtidele näidata, kuidas kaubamärgi tuntus aitab kasumit kasvatada, leitakse ilmselt ühine keel turunduse hindamisel.

Küsiti ka seda, kas turundusmeeskonna palk sõltub kriteeriumitest, mille järgi hinnatakse turunduse edukust ettevõttest. Sellele küsimusele vastas 32 turundusjuhtidest eitavalt. Seega on turundusinimeste personaalsel motiveerimisel, kus töötasu lähtuks firma turundusmõõdikutest, veel arenguruumi.

Turunduspartnerite puhul hindasid nii firmajuhid kui ka turundusjuhid kõige tähtsamateks kriteeriumiteks teenuse kvaliteeti ja usaldusväärsust. Tagavad ju need kriteeriumid tegelikult ka pikaajalise eduka koostöö ja rahulolu. Erinevus firmajuhtide ja turundusjuhtide ootustes ilmnes kolmanda kriteeriumi puhul.

Juhtide jaoks oli tähtsuselt kolmandaks kriteeriumiks kiirus ja paindlikkus. Turundusjuhid pidasid tähtsuselt kolmandaks innovaatilisust. Eks see seletub ka sellega, et turundusjuhtidelt oodatakse pidavalt uusi asju, seetõttu on ka nende ootustes innovaatilisus olulisemal kohal kui partneri kiirus ja paindlikkus.

Kindlasti on pakkujate jaoks positiivne eelkõige see, et hind pole oluline. Turul valitseb pigem suhtumine: kui on hea teenus, ollakse valmis selle eest ka maksma.

Kindlasti on oluline teada, millest tuntakse kõige rohkem puudust praeguste partnerite juures. Selle vastuse puhul oli kõige olulisem probleem kliendi tegevusspetsiifika vähene tundmine. Üks selge põhjus on selles, et üks turunduspartner ei saa ju osutada teenust mitmele samas valdkonnas tegutsevale ettevõttele. Seetõttu on ka reeglina klientide tegevusspetsiifika tundmine nõrk. Teisalt saab kliendi tegevusspetsiifika selgeks pikaajalise koostööga.

Seda on näha ka edukate agentuuride puhul: klientidega pikaajalist koostööd tehes suudetakse pakkuda kliendispetsiifilist lahendust.

Positiivsena võib välja tuua, et teisel kohal selle küsimuse vastustes oli väide, et kõik on korras ja praegusel partneril pole viga midagi.

Eesti turundusmaastik on korrastumas. Firmade hinnangutes on selgelt prioriteetne käibe ja kasumi kasvatamine ning seda oodatakse ka turundajatelt. Ei soovita mõttetult raha kulutada, kui sellest ei tõuse tulu. Vastupidist on Eesti turul eelnevatel aastatel päris palju nähtud.

Samas ollakse valmis hea teenuse eest maksma head hinda, partneritelt oodatakse kvaliteetset teenust, usaldust ja pikaajalist koostööd.

Hetkel kuum