Ülar Lauk • 10. september 2003 kell 15:22

Novembrist tõusevad järsult lennukatastroofide ohvritele makstavad summad

4.novembril jõustub uus rahvusvaheline kokkulepe, mis kustutab lennukatastroofide ohvrite sugulastele makstavate kompensatsioonide piirmäära.

Praegu on peamiseks dokumendiks, mis reguleerib materiaalset vastutust lennukatastroofi eest 1929. aasta Varssavi konventsioon, mille järgi kompensatsioon surma või haavatasaamise korral on 8300 dollarit.

See ajas ja arust konventsioon elab veel viimaseid päevi. ÜRO ja Rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooni esindajad teatasid, et varsti hakkab kehtima 1999. aastal sõlmitud Montreali konventsioon lennukatastroofide ohvrite sugulastele makstavate kompensatsioonide kohta.

Selle järgi tuleb maksta 135 000 dollari suurune kompensatsioon sõltumata sellest, kas lennukompanii on vastutav avarii eest või mitte. Kui see toimus lennufirma süül, siis kuulub maksmisele täiendav summa, mille suurust ei piirata.

Möödunud reedel liitus Montreali konventsiooniga USA, olles sellega 30-ks riigiks, mis on selle ratifitseerinud. See võimaldab konventsioonil jõustuda 60 päeva pärast st 4.novembril.

<#Newsru.com=http://www.newsru.com/finance/10sep2003/avia.html>

Hetkel kuum