Priit Harik • 20. oktoober 2003 kell 22:00

Kaugtöökoha saab luua ka investeeringuta

Puutudes aastaid kokku kaugtöökohtade loomise ja firma reorganiseerimisega kodutööle, näen sarnaseid stardiraskuseid. Kodutööle ei saa saatuslikuks töödistsipliin, usalduse küsimused ega töötajate võime distantsilt tervikut hoomata, vaid raha. Summa, mida 10-15 töötajaga ettevõte pidi seni korralike kodutöökohtade loomiseks kulutama, hirmutas juhte. Suuremate firmade osakondade kodus töötamine takerdus tihti pädeva elektroonilise suhtlus- ja töötarkvara puudumisse. Kiiresti selgus, et kvaliteetset koduse grupi koostööd pole võimalik üles ehitada 3-4 erinevale internetist leitud välismaisele programmijupile. Uus kodumaine intranetikeskkond toetab väiksemate tarbijate vajadusi kaugtöökohtade loomiseks.

Veebipõhine intranetilahendus võimaldab väikefirmal viia veebi kogu asjaajamise dokumendihaldusest kodulehe ja igapäevaste SMSideni. Sama toode võib teenindada ka suurfirmat või omavalitsust. E-teenuse nime kandev toode peaks katma erinevate tarbimisvajadustega organisatsioonide nõudmisi, et alustada ja edukalt toimida kodukontorites. Intranetilahenduse unikaalseks omaduseks on operaatorist sõltumatu SMSide saatmise tugi. Teiseks eriomaduseks on e-posti tugi väljaspool virtuaalteenuse serverit ehk intranetti saab ühendada näiteks oma mail.ee või hot.ee postkasti.

Uue teenuse klient ei pea selle tarbimiseks midagi ostma, nii jäävad ära kohustuslikud serveriostud, investeeringud erinevatesse kaugtöötajaid siduvatesse programmidesse ja eri komponentide toimimist kontrolliva ning konflikte lahendava IT-töötaja muretsemine. E-teenuse puhul saab klient kindla kuumaksu eest kokkulepitud arvu töökohtade ligipääsusüsteemi. Eeldus on vaid internetiga ühendatud arvutite olemasolu firma töötajate kodudes ? toode ei sea erilisi nõudmisi arvutite võimekusele ega internetiühendusele.

Asjaolu, et klient ise ei oma selle teenuse puhul midagi, avab tarbijale uusi võimalusi ja vähendab äririske. Pea olematu soetuskulu tõttu on nüüd paljudel ettevõtetel võimalus katsetada kas või pilootrühma näol oma sobivust kaugtööks. Kui olete raudvara või programmi ostnud, tuleb teil tihti ikkagi sunniviisiliselt maksta n-ö katuse eest, et võimalike probleemide puhul keegi teiega tegeleks ja otsiks kiiret lahendust. E-teenus on dünaamiliselt arenev keskkond, mille arendused saavad automaatselt kättesaadavaks kõigile tarbijatele. E-teenusel puudub võimalus kliendikeskseks tööhäireks, mille puhul algab tüütu ping-pong vastutuseküsimusega.

E-teenuse turvalisus on tagatud salastatud andmesidega üle veebi. Sama SSL-tehnoloogiat (Secure Sockets Layer) kasutavad ka internetipangad. Analoogselt nendega saab klient kõrgendatud turvalisuse huvides koodikaardi.

E-teenuse kasutajaliides on võrdlemisi askeetlik, võimaldamaks teenust tarbida ka üle sissehelistamisega internetiühenduse või lausa mobiilside kaudu. E-teenus seab veebilehitsejale ka mõningaid nõudmisi, kuna kasutab CSS-tehnoloogiat. CSS-kujundusega kodulehti saab lugeda alates Internet Explorer 5.5 SP 2st või Mozilla 1.0st. Intranet töötab erinevates operatsioonisüsteemides (Unix, Linux, Windows), kuna ei kasuta nende komponente. q

Hetkel kuum