ÄP fototoimetus • 20. oktoober 2003 kell 22:00

Saaremaa võimalused ja ohud

1. Majanduse säästlik ja tasakaalustatud arendamine.

2. Loodusturismi propageerimine.

3. Ehitustegevuse planeerimine ja suunamine inimtegevusest puutumatutelt ja tundlikelt aladelt mujale.

4. Haruldaste ja saartele tüüpiliste looduskooslustega aladele kaitsealade moodustamine.

5. Kaitsealade sihtkaitsevööndites maade vahetamine mujale.

1. Ehitustegevus randades ja inimtegevusest puutumatutes maastikes.

2. Maastike taluvuskoormuse ületamine.

3. Kaitstavate taimede kasvukohtade hävitamine.

4. Maareformi käigus kaitsealade killustamine maade tagastamise, erastamise ja müügiga.

5. Maade müük välismaalastele (rannad, metsad jm).

1. Nõrkuseks on protsessi suur bürokraatlikkus ja aeglus. Tuleb oodata kõigi valdade ja kinnistuomanike arvamusi, tellida ekspertiise jne.

2. Ohuks on maade iga hinna eest privatiseerimine, sest teiste maade kogemused näitavad, et eramaadel on väga raske, kui mitte võimatu kaitset korraldada ning paljud riigid (Soome) on asunud eramaid riigile tagasi ostma, et üldse midagi väärtuslikku säilitada.

3. Maareformi käigus tagastatakse maid lapitükkidena või tehakse uue maakorraldusega endistele ühismaadele kitsaid siile kavatsusega sinna ehitada. Tulemuseks on, et senised esteetilist ja teaduslikku väärtust omavad poollooduslikud alad ehitatakse täis väikeseid suvilaid ehituskeeluvööndi (meresaartel 200 m) piiril, s.o alal, kus pole kunagi ehitisi olnud ja kus puuduvad kommunikatsioonid (teed, side- ja elektriliinid).

Allikas: Saare maavalitsus, www.saare.ee/smv.nsf/est/planeering

Autor: ÄP

Hetkel kuum