Irene Metsis • 26. oktoober 2003 kell 22:00

Oskuste kaardist saab juhi abiline

Viimasel ajal on kõlama jäänud mõte, et juht peab olema eestvedaja ehk liider. Inimeste juhtimine on raske, ütleb üks juht. Inimeste juhtimine on nii iseenesest mõistetav, arvab teine juht.

Tehes päevast päeva tööd inimestega, kuulen küsimusi:

mis see inimeste juhtimine üldse onmida me oma juhtidelt eeldame, mida neilt ootamekuidas peavad meie juhid käituma, et nad oleksid head juhid ehk liidridkuidas me teame, kas meie juhid on head juhidkuidas arendada õigeid juhte õiges valdkonnas

Kõikidele nendele küsimustele aitab vastuseid leida juhtide oskuste kaart, mis on abiks nii juhi rolli määratlemisel, juhtide süsteemsel arendamisel kui ka nende hindamisel.

Juhi oskuste kaart on lihtne ja selge kokkulepe organisatsioonis, see kirjeldab organisatsioonis esinevaid olulisemad juhtimissituatsioone, soovitavaid ja ebasoovitavaid käitumisviise nende lahendamisel ning juhtimiseks vajalikke olulisemaid oskused. Samuti seob oskuste kaart käitumuslikud ilmingud organisatsiooni põhiväärtustega. Kuid kirjalikust kokkuleppest olulisem on oskuste kaardi koostamise protsess ja juhtide kaasamine kogu tegevusse.

Oskuste kaardi koostamisel Elionis kasutasime Self II abi ja metoodikat, mis sobis hästi just meie organisatsiooni ootustele. Self II konsultantide juhendamisel arutasid erinevate juhtimistasandite juhid koos läbi mitmed organisatsioonis esinevad kriitilised situatsioonid ning leidsid üheskoos vastused järgmistele küsimustele:

milline on juhi positiivne käitumine ja millised on need olulised oskused, mida meie organisatsioonis väärtustataksekuidas juhi igapäevased tegevused on seotud meie organisatsiooni väärtustega

Kriitiliste ehk oluliste situatsioonide arutelude käigus selgusid nii mõnedki töökorralduslikud probleemid, millele sai ka kiirelt lahendus leitud.

Oskuste kaart on praktiline töövahend juhile ja personalijuhile. Valminud juhi oskuste kaart on väärtuslik dokument, kuid kindlasti peab sellele järgnema oskuste kaardi põhiselt üles ehitanud juhtide täielik tagasiside, hindamissüsteem ja arenguprogrammid.

Oskuste kaart, hindamissüsteem ja sellele järgnev arendusprogramm moodustavad ühe terviku ning aitavad kindlasti kaasa koolitusressursside efektiivsele kasutamisele põhimõttel ? õigele inimesele õige koolitus õigel ajal. q

Hetkel kuum