29. oktoober 2003 kell 14:19

Harjumaa Liinid kummutab vajaduse Pärnu reisijavedu katkestada

Harjumaa Liinid kummutab Pärnu ABT väite kohtuvaidlusest kui takistusest Pärnumaa reisijaid vedada, teatas ettevõte.

ATKO Gruppi kuuluva Harjumaa Liinide sõnul on küüniline külvata reisijaite seas paanikat teatades, et kui senistel vedajatel ei õnnestu uut lepingut sõlmida, lõpeb Pärnumaal reisijate vedu 10. novembril. Harjumaa Liinide juhataja Margo Tomingas nimetas, et Pärnumaa ühistranspordi turul monopoolne Pärnu ATB esitab ultimatiivseid nõudmisi ja ähvardab teenuste pakkumist katkestada.

Segaduse juured maakonna busiiliinidega tulenevad ettevõtte sõnul eelmise riigihankekonkursi peatamisest, milles osales ka AS Harjumaa Liinid. Hanke korraldaja nõudis, et hinnapakkumised tehtaks ühe päeva jooksul. Harjumaa Liinide seisukohalt välistas hanke korraldaja ausa konkurentsi. Ühispakkumise jõudsid esitada vaid AS Pärnu ATP, OÜ Skorpion P.J. ja OÜ Vändra Karu, kes veavad Pärnu maakonnas reisijaid ka praegu.

Kui praeguste vedajatega sõlmitaks uus seitsmeaastane reisijateveo leping, siis välistab see konkurentsi tekke Pärnu ühistransporditurul mitmeteks aastateks.

ASi Harjumaa Liinid kuulub tänavu aprillist ATKO Gruppi, mis teenindab bussiliine Ida-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Viljandimaal, Raplamaal ja Harjumaal. Rahvusvahelisi liine on ATKO Grupil teenindada kolm: Valgevenesse, Ukrainasse ja Poolasse. Grupp annab tööd 483 inimesele ja ja 208 bussile.

Hetkel kuum