Gea Velthut-Sokka • 30. oktoober 2003 kell 8:54

Valitsus kinnitas GMOde käitlemise korra

Valitsus kinnitas täna geneetiliselt moondatud organismide käitlemise korra.

Valitsus esitas Riigikogule Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu, mille eesmärk on reguleerida nüüdisbiotehnoloogia abil saadud muundatud elusorganismi (GMO) käitlemist.

Protokoll reguleerib GMO piiriületamist ja vedu. Dokumendi eesmärk on tagada, et GMO ei avaldaks kahjulikku mõju elustiku mitmekesisusele, säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele.

GMO käitlemise, kasutamise ja teisaldamise ohutuse tagamiseks on vajalik pidev infovahetus. Cartagena protokoll sätestab riikidevahelise infovahetuse kohustuse. Selleks moodustatakse ühine teabevõrgustik, kus teave GMO kasutamise ja piiriülese veo kohta on kõigile kättesaadav

Hetkel kuum