12. november 2003 kell 22:00

Väiksest suureks ühtses tervikus

Valga maakond hõlmab üle 2000 km2 ja ulatub põhjast lõunasse 65 ja idast läände 59 km. See on üks osa Kagu-Eesti piirkonnast ja Lõuna-Eesti regioonist. Valgamaad läbivad rahvusvahelised liiklusteed lõunasse ja itta. Maakond piirneb lõunas ja edelas Lätiga. Sellega on ta üks väike, kuid sugugi mitte tähtsusetu Eesti osa.

Selle nädala alguses oli Valga maavalitsuses nõupidamine, kus räägiti Valgamaa arengustrateegia uuendamisest. Neljapäeval on Valka linnavalitsuses naabritega ühine nõupidamine, kus arutlusteemaks Via Hanseatica. Maakonna arengukava uuendatakse nii, et see saaks kooskõlla riikliku arengukavaga, Via Hanseatica on üks sõlmpunkte selles uuendatavas arengukavas. Plaane peetakse 2010. aastani välja.

Via Hanseatica on Euroopa Läänemere-regioonis suunal Lübeck-Gdansk-Kaliningrad-Riia-Tartu-Jõhvi-Narva-St.Peterburg kavandatav atraktiivne transpordikoridor, mille ümber kujuneb arenguvöönd, kus pakutakse kultuuride ja looduskeskkonna mitmekesisusel põhinevaid elamusi, sujuvat liiklust ja tänapäevast teenindust.

Eriti lätlaste poolel on olnud arvamusi, et Via Hanseatica on eelkõige teede ehituse programm. Teede-ehituses on suur maht ? 184,1 mln kr ulatuses ? ka Valga maakonna piires Valga-Tartu maantee väljaehitamiseks. See on töö, mida nagunii tulnuks ette võtta, sest antud maanteelõik ei vasta enam tänapäeva nõuetele, kuid Valga maavanema kohusetäitja Georg Tra?anov rõhutab, et oluline on see piirkond, mis ümbritseb antud teelõiku.

Selles on oma arengutsoonid ja mõjupiirkonnad, mille mitmekülgseks väljaarendamiseks on kohustused nii maakonnal tervikuna kui ka neis asuvail omavalitsustel. Olulisemat rolli peab hakkama kandma Valga linn. Oma võimalused on kõigil tee äärde jäävatel omavalitsustel. Suur rahvusvaheline tee toob maakonda transporti ja paljude erialade inimesi. Nende vastuvõtmiseks ja teenindamiseks peab valmis olema. Valga linnas on praegu näiteks küllaltki tagasihoidlikud võimalused ööbimiseks. Arengukavas on ette nähtud uue hotelli sisustamine. Õitsema võivad lüüa teeäärsed teenindusjaamad, kauplused ja kohvikud.

Autor: Urve Sinisalu

Hetkel kuum