16. november 2003 kell 22:00

Kvaliteediauhinna mudel toob kasu omanikele

Eesti kvaliteediauhinna mudeli, edaspidi kvaliteedimudeli, üheks põhiprintsiibiks on kõigi sidusgruppide ? kliendid, partnerid, töötajad, omanikud ? huvide järgimine.

Eraõiguslik ettevõtte lähtub oma tegevuses eelkõige omanike huvidest, sest on ju omanik/ettevõtja see, kes on ettevõttesse paigutanud oma vara eesmärgiga kasumit teenida.

Õppides Eesti kvaliteediauhinna konkursi assessorina kvaliteedimudelit tundma, tekkis mul tõsine huvi selle juhtimis- ja arendusmetoodika ?võlu ja valu? ka oma ettevõttes NOVO Systems testida, et selgitada, kas mudel teenib omanike huve või mitte.

Omaniku positsioon ?eksperimendi? osas oli ?äraootav? - eeldas see ju ressursside panustamist ja keskendumist erinevate sidusgruppide (mitte ainult omanike) huvidele/vajadustele. Otsustasime ?eksperimendi? siiski käivitada.

Mida tegime? Viisime läbi enesehindamise simulatsiooni meetodil (st. hindasime kogu juhtkonnaga ettevõtet kvaliteedimudeli kriteeriumitest lähtuvalt ja püüdsime kokku panna taotlusdokumenti (Kvaliteediauhinna konkursile esitatavat ettevõtet kirjeldavat koond-dokumenti)).

Miks? Eesmärk oli saada võimalikult adekvaatne ülevaade ettevõtte tegutsemismudeli ja arengutaseme vastavusest kvaliteedimudeli põhimõtetele.

Mis oli tulemus? Mõningate valdkondade kirjeldamisega jäime hätta, kuna fookus oli neilt valdkondadelt hajunud. Organisatsiooni tegutsemismudel oli osakondade põhine, haaramata terviklikku protsessi algusest lõpuni. Kuna ka eeldatav skoor oli suhteliselt madal siis Eesti kvaliteediauhinna konkursil osalemisest loobusime.

Mida tegime? Vaatasime uuesti üle oma visiooni ja strateegia. Analüüsisime, kas visioon ja strateegia on aktuaalsed, korrigeerisime strateegilisi eesmärke.

Miks? Eesmärk oli selgitada, miks mõnelt valdkonnalt on fookus hajunud, kas ja kuidas aitab see valdkond kaasa meie strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

Mis oli tulemus? Terviklik pilt ettevõttest, ettevõttele püstitatud eesmärkidest ja eesmärkideni viivatest tegevusahelatest.

Mida tegime?Kirjeldasime uuesti oma põhi-, tugi ja võtmeprotsessid ning korrastasime oma tegevusi orienteerudes protsessikesksusele.

Miks?Eesmärk oli tagada tegevusahela jälgitavus sisendist lõpptulemuseni, saada selge ülevaade ja määratleda seni ka ?eikellegimaale? jäävad valdkonnad.

Mis oli tulemus? Tegutsemine muutus eesmärgistatumaks ja paindlikumaks, kadusid ?seinad? osakondade vahelt.

Mida teeme? Viime uuesti läbi enesehindamise.

Miks? Eesmärk on saada regulaarne ülevaade teostatud sammude tulemustest ning lähteplatvorm järgmiste sammude kavandamiseks.

Millist tulemust ootame? Loodame raamistikku ettevõtte terviklikuks ja pidevaks arenguks, andmaks nii ettevõtte juhtidele kui omanikule hea võrdlusbaasi ettevõtte konkurentsivõimelisusest ja arengutasemest. Tahame anda omanikule kindlustunde, et kvaliteedimudeli rakendamine on ressursside efektiivne kasutamine täna ja tulevikus ning aitab omaniku huve saavutada.

Autor: Aimar Meltsa

Hetkel kuum