ÄP fototoimetus • 24. november 2003 kell 22:00

Stabiliseerimisreserv peab vähendama riigi riske

- Stabiliseerimisreservi maht oli 31. oktoobril 2003. aastal 2,727 miljardit krooni. 3. novembri seisuga oli fondi maht 4,367 miljardit krooni, kuna reservi kanti Riigikogu poolt kinnitatud 2002. aasta riigieelarve tulude ja kulude vahe summas 1 640 miljardit krooni.

- Stabiliseerimisreserv on riigieelarve vahenditest ja muudest laekumistest moodustatud vara kogum, mis loodi 1997. aastal riigieelarve seadusega mahus 701,6 miljonit kooni, eesmärgiga vähendada riigi üldmajanduslikke riske ning tagada pikaajalist ühiskondlikku tulu toovate investeeringute ja strukturaalsete ümberkorralduste rahastamise stabiilsus.

- Stabiliseerimisreservi täiendamine ja vahendite kasutamine on eelarvepoliitiline abinõu üldmajanduslike riskide vähendamiseks ning pikaajalist ühiskondlikku tulu toovate investeeringute ja strukturaalsete ümberkorralduste rahastamise stabiilsuse tagamiseks, lisaks sõjalise valmisoleku või mobilisatsiooni läbiviimiseks.

- Reservi vahendite kasutusele võtmise otsustab Riigikogu valitsuse ettepanekul. Valitsus küsib eelnevalt vastavasisulist arvamust reservi nõukogult. Valitsuse ettepanekul võib reservi haldamisest saadud dividenditulu ja kuni 3 protsenti reservi mahust, millest on maha arvatud paigutused aktsiatesse, erandina kasutusele võtta riigieelarvega ilma Riigikogu eelneva otsuseta. Aastatel 1998?1999 kasutati reservi vahendeid summas 266 miljonit krooni pankrotistunud Eesti Maapanga klientide poolt loovutatud nõuete katmiseks.

- 2002. aastal oli stabiliseerimisreservi vahendite keskmine tulusus 5,48 protsenti aasta baasil, normportfellil oli see 5,75 protsenti. Normportfelli tulusus ületas 0,27 protsendi võrra reservi tulusust. 2003. aasta kümne kuu seisuga on reservi tulusus 3,072 protsenti aasta baasil ning normportfellil 2,749 protsenti. Stabiliseerimisreservi tulusus ületab normportfelli 0,32 protsendiga.

Allikas: rahandusministeerium

Autor: ÄP

Hetkel kuum