3. veebruar 2004 kell 8:19

Riigiettevõtte juht saab tulemustasu eduka juhtimise või kasumi teenimise eest

Riigiettevõtte juhi tasupakett sisaldab üldjuhul ka võimalust saada tulemustasu või preemiat, kusjuures preemiate maksmise alused on äärmiselt üldised.

Riigikontrolli auditist selgub, et riigiettevõtte juhatuse liige võib saada tulemustasu järgmistel juhtudel:

nõukogu püstitatud ülesannete täitmise eest või eesmärkide saavutamise eest;aasta töötulemuste eest;juhatuse liikme kohustuse väga hea täitmise eest;eduka juhtimise korral;majandustulemuste alusel;heade majandustulemuste eest;lähtudes finantsmajanduslikest tulemustest;kui äriühing on töötanud rahuldavalt, teeninud kasumit ja vara on heas korras;seoses erakorraliste asjaoludega;seoses töökoormusega;vastavalt kollektiivlepingule.

Lisaks on mitmetes lepingutes säte, mis lubab maksta nõukogul juhatusele muid lisatasusid, ilma et oleks lepinguga reguleeritud, mille eest makstakse.

Hetkel kuum