Inno Tähismaa • 4. veebruar 2004 kell 12:08

Tallinna linnavalitsus saadab SAPA ametniku materjalid prokuratuuri

Tallinna linnavalitsus tegi täna sisekontrolörile ülesandeks saata prokuratuuri materjalid kõrge ametniku kohta, keda on kahtlustatud korruptsioonis

Prokuratuur lähevad Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti (SAPA) planeeringute osakonna juhataja Endrik Männi ametialast tegevust puudutavad materjalid, edastab Tallinna linnavalitsus.

Samuti otsustas linnavalitsus peatada asjaolude selgumiseni töösuhte ametnik Männiga. Linnavalitsus kohustas SAPA juhatajat Igor Volkovit algatama distsiplinaarmenetlus kahe ameti töötaja suhtes, kelle tegevuse tõttu viibis detailplaneeringu lähteülesande koostamine.

Linnavalitsuse sisekontrolöri Viktor Vassiljevi sõnul ei tuvastanud sisekontrolör SAPA-s korruptsiooni, sest sisekontrolöri teenistusel puudub õigus ja võimalus asjakohase tõendusmaterjali kogumiseks. 'Sisekontroll saab tuvastada korruptsiooniohtlikku olukorda, mida me ka antud juhtumil tuvastasime,' märkis Vassiljev. 'Korruptsiooni fakti kui sellise tuvastamine ei kuulu meie kompetentsi ja eeldab teisi meetodeid, seepärast edastame kogutud materjalid õiguskaitseorganitele otsustamaks kriminaalasja algatamine.'

Linnavalitsuse istungil selgitusi jaganud SAPA osakonna juhataja Endrik Mänd eitas ajakirjanduses esitatud korruptsioonisüüdistusi.

Hetkel kuum