Gea Velthut-Sokka • 9. veebruar 2004 kell 13:16

Ettevõtlustoetuste taotlusi saab esitada selle nädala lõpuni

Veel käesoleva nädala lõpuni saab esitada taotlusi Tallinna ettevõtlustoetuste saamiseks.

Ettevõtluse arendamiseks pakub linn alustavale ettevõtjale stardiabi, koolitustoetust, spetsialisti täiendkoolitustoetust ja praktikajuhendaja toetust, teatas Raepress.

Ettevõtlusamet väljastab stardiabi ja koolitustoetust eesmärgiga aidata kaasa uute töökohtade loomisele ja ettevõtete tegevuse laiendamisele Tallinnas. Väikeettevõtluse toetamine suurendab ettevõtlikkust ja vähendab tööpuudust, sest väikeettevõtete loomisel tekivad uued töökohad.

Stardiabi on mõeldud alustavale ettevõtjale. Koos taotlusega tuleb esitada äriprojekti kirjeldus koos detailse eelarvega, kus on ära näidatud kõik kuluartiklid ja rahastamisallikad. Taotlejapoolne omafinantseering peab olema vähemalt 1/3 kogu äriprojekti mahust. Projekti üheks olulisemaks hindamiskriteeriumiks on selle elujõulisus ja äriline tasuvus. Stardiabi ülemmääraks on 100 000 krooni ja ühele ettevõtjale eraldatakse stardiabi üks kord.

Lisaks stardiabile pakub linn ettevõtluse arendamiseks koolitustoetust tegutsevatele ettevõtjatele (10 000-50 000 krooni, 2-10 töötajat), stipendiumi ettevõtete spetsialistide koolituseks välismaal (5000-50 000 krooni ulatuses) ja praktikajuhendaja toetust (kuni 10 000 krooni kuus, 60 krooni tund).

Hetkel kuum