Andres Kärssin • 18. veebruar 2004 kell 7:40

Eesti väliskülastajate arv kasvas mullu 3,38 miljoni inimeseni

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse andmeil saabus mullu Eestisse 3,38 miljonit väliskülastajat, mis on 4% rohkem kui 2002. aastal.

Neist 42% ehk 1, 43 miljonit ka ööbis Eestis. Külastajate arv kasvas väljastpoolt nelja naaberriiki saabunute arvelt, mis on seotud Eesti kui reisisihi tuntuse kasvuga ning uute lennuliinide avamise ja Tallinna külastanud kruiisilaevade lisandumisega.

Kõige enam kasvas Saksamaalt, Suurbritanniast, Norrast, Poolast ja Itaaliast pärit külastajate arv. Oluliselt on suurenenud ka neist riikidest pärit turistide arv Eesti majutusettevõtetes.

Külastused Lätist ja Venemaalt kasvasid tagasihoidlikult, samas kui Soomest saabunute arv vähenes 2%, tulenevalt eelmise talve rasketest jääoludest ja kiirlaevade hooaja hilisest algusest ning soomlaste välisreiside üldisest vähenemisest. Seoses väljastpoolt naaberriike saabunud külastajate arvu pideva kasvuga Eestis on Soomest pärit külastajate osatähtsus Eesti turismis vähenenud 72%-lt 1995. aastal umbes pooleni 2003. aastal.

Kaks miljonit külastajat saabus Eestisse liinilaevadega ja ligi miljon bussi või autoga. Saabumised maanteetranspordiga kasvasid 7%, ning lisaks Lätist pärit külastajate lisandumisele kasvas tunduvalt ka läbi Balti riikide sõitnud Saksamaa, Hollandi ja Itaalia turistide arv.

Nii lennukit kui ka kruiisilaeva kasutas Eestisse sõiduks veidi alla 200 tuhande külastaja, kusjuures kruiisireisijate arv kasvas eelneva aastaga võrreldes 48%. Kolmandik kruiisireisijatest olid pärit Põhja-Ameerikast, 18% Suurbritanniast ja 16% Saksamaalt.

Hetkel kuum