Peeter Raidla • 3. märts 2004 kell 14:59

Aadu Luukas: ühiskondliku leppe foorum on fantastiline

Tänasel ühiskondliku leppe majandustoimkonna töökoosolekul tehti ülevaade ühiskondliku leppe protsessi käigust.

Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse nõukogu esimees Aadu Luukas kinnitas, et ?ühiskondliku leppe foorum on fantastiline koht, kus toota fokuseeritud sünergiat, mis omakorda sünnitab uusi ideid.?

Tulevikuuuringute Instituudi direktor Erik Terk kui majandusekspert ja leppe majandusosa koostanud töörühma juht andis ülevaate eelmisel aastal toimunud väitlustest. Toimkonna liikmetele tutvustati arutelusid, mille käigus koostati ka allakirjutatud ühiskondliku leppe majandust käsitlev osa. Erik Terk rõhutas, et ekspertide poolt algselt pakutud ettepanekutest jäi leppesse rohkem kui pool ning tõdes, et ka Vabariigi Valitsus on leppes määratletud eesmärkide elluviimiseks astunud mitmeid samme.

Toimkonna liikmed arutlesid oma rolli üle ühiskondliku leppe protsessis ning rõhutasid vajadust käsitada seda ennekõike ulatusliku dialoogina erinevate osapoolte vahel. Isamaaliidu esindaja Toivo Jürgenson juhtis tähelepanu asjaolule, et: ?Eestis ei olegi ühtegi teist struktuuri, mille raames oleks võimalik avameelne arutelu kogu ühiskonda huvitavatel teemadel? ning tõi näiteks monopoolsete ettevõtete hinnakujunduse ning maksupoliitika küsimused.

Toimkonna liikmed pidasid vajalikuks asjatundjate kaasamist, et arutelude aluseks oleks piisavalt tõest informatsiooni ning naabermaade kogemuste analüüsi. Toimkond koguneb uuesti juba 17. märtsil, et lõplikult fikseerida käesoleva aasta tegevuskava ja kokku leppida uutes arengusuundades, mis olemasolevat lepet edasi arendaksid.

Eesti esimene ühiskondlik lepe allkirjastati 20. oktoobril 2003 Rahvusooper Estonia Talveaias. Kokku on leppega liitunud 50 organisatsiooni. Lepe keskendub eelkõige lastele ja haridusele. Eesti keskseks arengueesmärgiks seatakse vähemalt kahekordne elatustaseme tõus koos sotsiaalse ebavõrdsuse vähenemisega aastaks 2015.

Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on korraldada ühiskondliku kokkuleppe sõlmimine ning sellega kaasnev nii avalikkusele kui ekspertidele toetuv avalik arutelu.

Hetkel kuum