Silva Männik • 5. märts 2004 kell 13:53

Võrumaal on kooskõlastused Natura 2000 piiride osas saadud

Võrumaa keskkonnateenistuse spetsialisti Pille Saarnitsa sõnul on neil maaomanike nõusolek Natura 2000 ajutise kaitseala moodustamise kohta saadud.

Saarnits ütles, et Võrumaal saadeti laiali kirjad kõigile, ligi 90le maaomanikule, kelle maade suhtes pole seni kehtinud ühtegi piirangut, kuid Natura 2000 raames tuleb hakata nendega arvestama. Tema sõnul kaitsealade piiride osas enam suuri vaidlusi ei tohiks tekkida, sest see etapp on Võrumaal juba läbitud. Piire saaks nihutada vaid siis, kui maaomanikul leidub põhjendatud vastuväiteid, et tema kinnistul kaitsealust liiki ei eksisteeri või on tema omanduses nii oluline riiklik objekt, et selle reeglid käivad Natura 2000st üle.

Kindlasti tuleb aga Saarnitsa sõnul hiljem veel vaidlusi kaitsekorralduse sõnastuste teemal, sest hetkel on vastavad määrused ja seadused alles eelnõu vormis. Reeglite jõustumise eel tuleb aga maaomanikega veel kokku saada ja konkreetseid tingimusi arutada. Üks valusamaid teemasid on Võrumaal jõgede paisutamised ja sellele seatavad keelud.

Hetkel kuum