Liis Kängsepp • 9. märts 2004 kell 7:31

EAS toetab eksportööre 13,6 miljoni krooniga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus otsustas rahastada 19 ettevõtte ekspordiplaani elluviimist 13,6 miljoni krooniga.

Kokku esitati EASile ekspordiplaanide elluviimiseks 32 taotlust kogusummas 27,1 miljonit krooni, mistõttu taotluste rahaline maht ületas tunduvalt programmile eraldatud eelarveliste vahendite mahu.

Ekspordiplaanide hindamisel võeti arvesse esitatud plaani kvaliteeti, ettevõtte finantsseisu ja võimet plaani edukalt ellu viia, planeeritud tegevuste sihipärasust, finantseeringu tasuvust (mõju ekspordikäibele), plaani teostatavust, toetuse mõju Eesti majandusele, toodete ja teenuste lisaväärtust ja varasemat ekspordikogemust.

Ekspordiplaani programmi kaudu toetab EAS ettevõtteid pikaajaliste ekspordiplaanide koostamisel ja finantseerib nende plaanide alusel turundustegevust. EASi poolt ühele ettevõttele eraldatava toetuse maksimaalne suurus ekspordiplaani koostamiseks on kuni 75 000 krooni ning ekspordiplaani elluviimiseks kuni 1 000 000 krooni.

Eelmise aasta kevadel alanud ekspordiplaani programm on ettevõtjate hulgas osutunud üle ootuste populaarseks. Tänaseks on programmiga liitunud üle 120 ettevõtte. EAS alustab uute taotluste vastuvõtmist ekspordiplaanide koostamise ja elluviimise rahastamiseks peale Euroopa Liidu struktuurifondide avanemist käesoleva aasta kevadel.

Hetkel kuum