Inno Tähismaa • 11. märts 2004 kell 8:29

Valitsus hakkab Eest-Läti koostööd parandama

Valitsus otsustas tänasel istungil moodustada komisjoni Eesti-Läti koostöö tõhustamiseks.

Komisjoni ülesanneteks on Eesti ja Läti valitsustevahelise piiriülese koostöö analüüsimine ja arutamine, kaasaaitamine ettevõtlussõbraliku keskkonna loomisele regioonis ja piiriületusprotsessi hõlbustamisele, kaasaaitamine piiriregioonide piiriületava koostöö strateegiate elluviimisele ning piiriregiooni päevakohastele üksikprobleemidele lahenduste leidmine.

Ettepaneku komisjoni loomiseks tegid siseminister Margus Leivo ja minister Jaan Õunapuu. Eelnõu kohaselt moodustatakse Eesti?Läti piiriülese koostöö tõhustamiseks ministeeriumidevaheline komisjon, mille esimeheks nimetatakse minister Jaan Õunapuu. Komisjoni kuuluvad minister Jaan Õunapuu nõunik, keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, välisministeeriumi, maksu- ja tolliameti, Pärnu Maavalitsuse, Valga Maavalitsuse ja piirivalveameti esindajad.

Läti poolel moodustas Läti valitsus möödunud aasta aprillis Läti-Eesti piiriülese koostöö töögrupi, kuhu kuuluvad Läti riigi ja piiriäärsete omavalitsuste esindajad. Seejärel on Läti pool kutsunud korduvalt Eesti valitsust üles samasuguse töögrupi loomisele.

2003. a augustis toimunud minister Jaan Õunapuu ja Läti regionaalarengu ja kohalike omavalitsuste ministri Ivars Gatersi kohtumisel käsitleti samuti Eesti ja Läti piirialade koostööd ning jõuti seisukohani, et Eesti poolt Eesti-Läti piiriülese koostöö komisjoni moodustamine on vajalik. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab seletuskirja kohaselt siseministeerium. Korralduse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulutusi, komisjoni liikmetele tasu ei maksta.

Hetkel kuum