Kadi Heinsalu • 12. märts 2004 kell 8:18

Linnalt üürikorteri taotlejad peavad korterisoovi kinnitama enne 1. aprilli

Tallinnas eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud linlased on kohustatud enne 1. aprilli kinnitama arvel olemise aluseid.

Muidu võidakse nad kustutada üürikorteri taotlejate nimekirjast, teatas Raepress.

Tallinnas eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud linlased on kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama linnaosavalitsusele kirjalikult - kas posti teel (ka E-postiga) või isiklikult linnaosavalitsuse eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid.

'See tähendab, et üürikorteri taotlejad peavad oma elukohajärgsele linnaosavalitsusele hiljemalt märtsi lõpuks teada andma, et nad jätkuvalt vajavad linnalt korterit,' märkis elamumajandusameti peaspetsialist Tiina Sori.'Samuti peavad nad kinnitama, et andmetes, mille alusel nad üürikorteri taotlejana arvele võeti, pole toimunud mingeid muutusi.'

Kui eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud isik ei täida vastavat kohustust, võib linnaosavalitsus inimese kustuda eluruumi üürimist taotlevate isikute nimekirjast.

Linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korda reguleerib linnavolikogu 17. oktoobri 2002. aasta määrus number 56.

Hetkel kuum