19. märts 2004 kell 15:20

Maksuamet kavatseb ABTG-lt nõuda 30 mln krooni maksu

Maksuamet lõpetas puidueksportöör Adonis Baltic Timber Groupi (ABTG) viimase revisjoni ja kavatseb ettevõttelt nõuda kokku 30 mln krooni maksu.

Maksusummale lisandub kokku umbes 7 mln krooni intressi.

Täna saadetud Põhja maksukeskuse viimasele revisjoni kontrollaktile andis maksuamet eriarvamuse esitamiseks aega 29. märtsini. ABTG maksurevisjonid ise kestsid rohkem kui kolm aastat.

ABTG juht Indrek Mandre kommenteeris: ?Mis puudutab eriarvamuse esitamiseks antud ülilühikest aega, siis see on arvestades revisjoni 3-aastast kestvust, dokumentide suurt mahtu ja meie jaoks elu-surma küsimust, lausmõnitamine.?

Mandre ütles, et soovib maksuametit sundida revisjoniaktid praagiks tunnistama. Tänavu veebruaris määratud maksu vaidlustas ABTG kohtus ja kavatseb seal vaidlustada ka viimase revisjoni tulemuse.

Märtsi alguses rakendas kohus ABTG suhtes esmast õiguskaitset ja keelas veebruaris määratud 16,4 mln krooni ja 4 mln krooni intresside sissenõudmiseks arestida ABTG vara, välja arvatud registervara.

Registervarana omab ABTG viit metsakinnistut, mida on kokku umbes 60 ha. Sõidukeid ettevõtte nimele kantud ei ole.

Samas jättis kohus esmase õiguskaitsena rahuldamata ABTG taotluse tagastada enammakstud käibemaks, mida maksuamet peab juba neljandat aastat kinni 10,2 mln krooni.

Maksu määramise põhjendusena tõi maksuamet välja ostutehingute fiktiivsuse, ehkki tunnistas ostetud kauba eksporti. Senini pole teada, kust valdav osa ABTG-le müüdud puitu pärines. Eksportööri enda hinnangul raiusid tema allhankijad ligi 160 000 tihumeetri puidu saamiseks kuni 2000 ha metsa. Keskmise Eesti erametsa suurus on vaid 14 ha. Keskkonnainspektsioon kontrollis ABTG enda metsatehinguid ja puudusi ei avastanud.

ABTG esimese maksurevisjoni tulemustest loe <#siit=http://www.aripaev.ee/mod/emb/online.html?disp=2 uud_id=473121>.

Hetkel kuum