Andres Põld • 29. märts 2004 kell 10:36

EVEA nõuab riigilt tuge eraväikesadamatele

EVEA, Eesti Mereturismi Assotsiatsioon ja Eesti Väikesadamate Liit soovivad eraväikesadamate arenguprojektide toetamist struktuurifondide programmist.

EVEA, Eesti Mereturismi Assotsiatsioon ja Eesti Väikesadamate Liit pöördusid majandus- ja kommunikatsiooniministri Meelis Atoneni poole seoses asjaoluga, et planeeritavad struktuurifondide programmid ei näe ette eraomanduses olevate väikesadamate arenguprojektide toetamist.

EVEA teatel juhtisid nad ministeeriumi tähelepanu sellele probleemile juba pool aastat tagasi. Siis said nad ministrilt lubaduse väikesadamate temaatika lisamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismi tootearendusskeemile

Riiklikus turismiarengukavas aastateks 2002 - 2005 nimetatakse väikesadamate integreerimise Läänemere mereturismi võrgustikku eelisarendatavate toodete loetelus.

Paraku ei maini ministeeriumis ettevalmistatud skeemi alusdokumendid sõnagagi ei väikesadamaid, ega mereturismi arendamist üldse, märkisid pöördumisele allkirjutanud.

Eestis on praegu 47 tegutsevat väikesadamat, mida juba praegu külastab aastas umbes 10 000 alust 25-st riigist. Meresõitjate teenindamisega sadamas kaasneb üle 40 teenindusliigi, mida teostavad valdavalt väikeettevõtted.

Sadamate külastatavuse ja sellega seotud väikeettevõtlusel põhinevate teenuste klastrite kasvu võiks kiiresti mitmekordistada, kui oleksid lahendatud sadamate ohutus ja minimaalne vajalik infrastruktuur.

Suur osa sadamaid on erastatud või antud pikaajalisele rendile eraettevõtetele, kes sellisel juhul võtab kohustuse säilitada osaliselt nende avalikku kasutamist.

Samal ajal puudub eraettevõtetel võimalus taotleda toetust väikesadamate hüdrotehniliste rajatiste ehitamiseks ja laevateede märgistamiseks. See õigus on ettenähtud vaid omavalitsustele, riigiasutustele ja avaliku sektori sihtasutustele.

Erasektor on välja jäetud ka transpordi infrastruktuuri investeeringute toetamise programmist, mis tegeleb suuremate, riikliku tähtsusega projektidega, kuigi mitmed suuremad sadamad kuuluvad erafirmadele ning omavad kahtlemata riiklikku tähtsust regionaalarengu seisukohalt.

EVEA, Mereturismi Assotsiatsioon ja Väikesadamate Liit avaldasid lootust, et mereturismi väljajäämine struktuurifondide programmidest ei ole märk riikliku poliitika muutusest, vaid ametnike näpuviga, mida on võimalik suurema vaevata parandada.

Hetkel kuum