Ülo Toomsalu • 6. aprill 2004 kell 6:03

EPL: Asutuste juhtidel kohustus kuulata inimeste muresid

Uus kirjadele vastamise seadus paneb 1. juunist asutuste juhtide ja linnapeade õlule kohustuse kuulata igas kuus kolm tundi inimeste muresid.

Riigikogu heakskiitu ootava märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise seaduse järgi tuleb riigi, omavalitsuse või avalik-õigusliku asutuse juhil võtta vastu ka suulisi pöördumisi, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kaaskodanikega peavad igas kuus vähemalt kolm tundi silmast silma suhtlema näiteks Eesti Televisiooni juhatuse esimees Ilmar Raag ja Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo, kuid mitte Eesti Panga president Vahur Kraft ega riigikontrolör Mihkel Oviir. Vastuvõtuaja reegel ei laiene ka ministritele, riigisekretärile ning riigikogu ja riigikohtu esimeestele, keda esindavad pädevad ametnikud.

Senist avalduste vastamise seadust asendav kord sunnib ametnikke vastama märgukirjale või selgitustaotlusele ?viivitamata?, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul selle saamisest alates.

Õiguskomisjoni esimees Märt Rask tunnustas eelnõu suunda anda pöördujatele võimalikult kiiresti võimalikult pädevaid vastuseid. ?Bütsantslik lähenemine, kus on tarvis kirju kirjutada suurele juhile, tuleb Eesti riigis lihtsalt ära lõpetada,? ütles Rask.

Jätkuvalt on Raski väitel päevakorral küsimus elukutselistest kaebajatest, kelle peale kulub ka praegu ametnikel hulk aega. ?Mida teha inimestega, kel on akadeemiline kõrgharidus kaebamises, kes on tõsised konkurendid ükspuha millisele nurgaadvokaadile õigusabiturul või kes lausa elatavad ennast kaebuste koostamisest?? märkis Rask. Ta osutas sellele, et osa taotlejaid soovib saada riigiametitelt materjale oma bakalaureusetöö vormistamiseks.

Hetkel kuum