6. aprill 2004 kell 7:42

Justiitsminister: riigivara omandamine pole enam auasi

Justiitsminister Ken-Marti Vaheri sõnul peab kaduma iganenud mõtteviis riigivara omandamisest kui auasjast.

?Iganenud mõtteviis, mille kohaselt riigivara omandamine on auasi, peab kaduma,? ütles Vaher. 'Peame oluliseks korruptsioonikuritegude senisest tõhusamat uurimist ja süüdlaste kohtu ette toomist,? põhjendas ta politseiuurijatest ja prokuröridest koosneva korruptsiooniuurimise võrgustiku loomist. ?Kui uurimisorganid suudavad korruptante sagedamini kohtu ette viia, aitab see korruptsiooni piirata. Korruptant hakkab tajuma, et risk vahele jääda on suur.?

Vaher rääkis, et korruptsiooni ennetamiseks tuleb eetiline ning korruptsioonivaba mõtteviis juurutada nii Eesti ametnikkonna seas ning ka ühiskonnas laiemalt.

Korruptsioonikuritegude paljastamist takistab asjaolu, et puudub otsene kannataja. Kuna otsest kannatanut pole, on ka ebatõenäoline, et keegi kuriteo osalistest juhtunu päevavalgele toob, selgitas Vaher.

Inimestel, kes küll teavad korruptsioonist, kuid ise selles ei osale, võib olla mõjuvaid põhjusi sellest mitte teatamiseks, näiteks töökoha kaotamine, ebasoosingusse langemine. Loodav anonüümne vihjetelefon on just sellistele ametnikele, et kergendada korruptsiooniteost teatamist.

Justiitsministeerium peab vajalikuks võimalust vabastada korruptsioonis osalenud isik kriminaalvastutusest, kui tema abi kuriteo avastamisel osutub määravaks. ?See võib tunduda liigse vastutulekuna, ent selline lahendus on siiski parem olukorrast, kus tegu mõlema osapoole varjamissoovi tõttu üldse avastamata jääb,? kommenteeris Vaher.

Hetkel kuum