Omavalitsus vastutab ehitusloa andmise eest

Helje Johansoo 05. mai 2004, 00:00

Ehitamise aluseks on ehitusprojekt ja ehitusluba. Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada projekteerimise lähteandmetega ehitusseaduse § 19 lg 1 kohaselt.

Ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on:
- detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneering ning detailplaneeringu olemasolul kohaliku omavalitsuse kehtestatud ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused;
- detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

Kohalik omavalitsus määrab valla või linna ehitusmääruses:
- ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused;
- projekteerimistingimuste avalikustamise korra.

Projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega 15 päeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.

Projekteerimistingimuste koostamisel lähtutakse üldplaneeringust selle olemasolu korral.

Järgmise etapina saab käsitleda ehitusprojekti alusel väljastatavat ehitusluba. Ehitusluba antakse üldjuhul ehitusloa taotlejale. Ehitusluba ei anna õigust ehitada võõrale maale.

Kohalik omavalitsus väljastab ehitusloa või keeldub selle väljastamisest 20 päeva jooksul ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti ning vastava nõude olemasolu korral ehitusprojekti ekspertiisi esitamise päevast arvates.

Kui ajakirjanduses viidatakse pidevalt sellele, et jälle on mingil objektil suvalises ehitamise etapis tühistatud ehitusluba, siis mida see tegelikult tähendab.

Ehitusloa kehtetuks tunnistamise alused tuuakse ehitusseaduses. Ametniku ?inimlikku eksitust? ei ole seal toodud.

Ehitusloale kantakse muu hulgas ka ehitise kasutamise otstarve. See tähendab, et kui kohalik omavalitsus on ehitusloa väljastanud, peab maa kasutusõigus lubama vastaval otstarbel ka ehitist kasutada. Nimelt sellest seisukohast, et kui maakatastri sihtotstarve on näiteks ärimaa, siis ärimaale ehitatavale ehitisele ei saa väljastada ehitusluba elamu kasutusotstarbega.

Ei ole tõsiselt võetavad mõnede kohaliku omavalitsuse ametnike väited, et vale ehitusloa andis välja ametnik, kes täna enam ei tööta, keegi enam ei mäleta, miks allkirjastati dokument jne.

Vastavaid otsuseid teeb kohalik omavalitsus ja ka vastutab nende otsuste seadustele mittevastavuse korral. See, et vale ehitus- või kasutusloa andnud ametiisik on juba ametist lahkunud, ei huvita isikuid, kes vastavaid lubasid taotlevad kohalikust omavalitsusest. Ega ka see, et kui ebaseaduslikult väljastatud ehitus- või kasutusloaga on tekitatud selle saajale kahju, saab nõude esitada kohalikule omavalitsusele, mitte ametnikule.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    25. November 2011, 14:25
    Otsi:

    Ava täpsem otsing