Silva Männik • 12. mai 2004 kell 14:25

Tolliametnikud korraldavad parema palga nimel piketi

27. mail korraldab tolliametnike ametiühingute liit valitsuse maja ees piketi tolliametnike palga- ja töötingimuste läbirääkimiste toetuseks.

Kell 11 algava kogunemise eesmärk on juhtida valitsust vaatama läbi senised prioriteedid ning seadma maksu- ja tolliameti eelisarendamise oma prioriteediks, seisab pressiteates.

Piketist võtavad oma vabast ajast osa sadakond, hetkel vahetustega tööl mitte viibivat ametnikku.

Liitumine Euroopa Liiduga seab suured nõudmised ja väljakutsed maksu- ja tolliametnike tööle. Kuigi liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga lubati korruptsiooni vältimiseks palgatõusu selles sektoris, on maksu- ja tollitööd tegevate ametnike miinimumpalk brutos endiselt 4200 krooni, jäädes sellega maha ka politseinike miinimumpalgast.

Ametiühingute sõnul ei ole riik pööranud vajalikku tähelepanu maksu- ja tolliametnike pikemaajalisele koolitusele.

?Välja on kuulutamata PHARE projekti raames riigihanked tollile põhitehnika muretsemiseks: me vajame suuremaid investeeringud, et tõhustada tollikontrolli Euroopa Liidu välispiiril. Vajame hädasti liikuvaid läbivalgustusseadmeid (röntgeneid) sõidukite ja konteinerite läbivalgustamiseks. Puudus on narkokoertest. Praegu puudub toimiv kava nende muretsemiseks,? seisab teates. ?Alates 1995.a ei ole valitsused leidnud raha Koidula piirijaama ehituseks. Ei ole normaalne, et piirist 90 km kaugusel, Tartus, teostatakse kaubarongide kontrolli. Ebavõrdselt on koheldud 1990.-1994. aastatel teenistuses olnud tolliametnikke võrreldes samal ajal töötanud piirivalve- ja politseiametnikega. Tolliametnikele ei arvestata nimetatud aastate eest teenistusstaaži sooduskorras kolmekordselt. Käesoleval aastal eraldati ametiriietuse muretsemiseks ainult 400 000 krooni, mis on selgelt ebapiisav.?

Hetkel kuum