Kristiina Randmaa • 17. mai 2004 kell 13:20

Lõunapiima juhti süüdistatakse ümbrikupalkade maksmises

Maksu- ja tolliamet süüdistab OÜ Lõunapiim juhti Meelis Mõttust 4,4 miljoni krooni ulatuses töötajatele ümbrikupalkade maksmises.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakond viis Meelis Mõttuse suhtes läbi kriminaalmenetluse.

Süüdistuse kohaselt maksti puidutöötlemise ja -vahendamise ning põllumajandusega tegeleva OÜ Lõunapiim töötajatele ajavahemikul aprill 1996 - oktoober 2002 ümbrikupalkadena töötasusid ja puhkusekompensatsioone kokku 4 411 231 krooni.

Deklareerimata raha said nii töölepinguga kui ilma selleta ettevõttes töötanud inimesed. Maksuhaldur tuvastas ümbrikupalkade maksmise ligi 80 töötajale. Maksuhaldurile deklareeriti eeltoodud perioodil ainult töölepinguga tööl olnud inimeste miinimumpalkasid ja neilt kinnipeetud tulu- ja sotsiaalmaks.

Reaalselt töötajaile makstud summadelt jättis OÜ Lõunapiim juhatuse esimees Meelis Mõttus kinni pidamata ja maksuhaldurile üle kandmata tulumaksu kogusummas 1 143 104 krooni, töötuskindlustusmaksu summas 10 266 krooni,

arvestamata ja tasumata sotsiaalmaksu kogusummas 1 456 963 krooni ningtööandja töötuskindlustusmaksu summas 5 135 krooni. Kokku tekitas Mõttuseriigile kahju 2 615 468 krooni.

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond on Mõttusele esitanud süüdistuse

karistusseadustiku sätete alusel, mis käsitlevad vastutust maksuhaldurileesitatud dokumendis valeandmete esitamise ja maksusummade kinnipidamatajätmise eest. Mõlema sätte alusel näeb seadus maksimumkaristusena ette kunikolmeaastast vabadusekaotust.

Hetkel kuum