Killustatud toetusvõimalused panevad ettevõtja eri asutuste vahet jooksma

Merike Lees 04. juuni 2004, 00:00

Ettevõtja, kes tahab oma kõiki võimalusi selgeks teha, peab kulutama aega erinevate rakendusüksuste külastamiseks, sest asutused üldjuhul oma tegevusalast kaugemale ei näe, selgus Äripäeva lugejaküsimusega tehtud testist.

Äripäev saatis ühe ja sama lugejaküsimuse vastamiseks struktuurifondide kahele põhilisele rakendusüksusele, EASile ja PRIA-le, konsultatsioonifirmale BDA Estonia ja Tartumaa maakondlikule arenduskeskusele.

Kalakasvatuse ja turismitalu pidamisega tegelevale ettevõtjale pakkusid suurima valiku erinevaid võimalusi maakondlik arenduskeskus ja BDA, samas kui EAS leidis vaid ühe toetusvõimaluse. EAS ja PRIA piirdusid oma maja tegevustega ega näinud kogu võimaluste ringi, mis EL ettevõtjale pakub.

Maakondlik arenduskeskus on aga alustuseks ettevõtjale kõige käepärasem, ülevaatlikum ja odavam koht, kust saada infot just oma tegevusvaldkonnale mõeldud ELi struktuurifondide toetusvõimaluste kohta. Raha taotlemiseks tuleb seal edasi liikuda vastavasse rakendusasutusse, kuid vähemalt Äripäeva küsitletud nõuandja oskas anda väga detailse ülevaate ka erinevate toetuste tingimustest ning hinnata ka küsija sobivust erinevate meetmete suhtes.

Samas põimuvad teatud valdkondades, nagu näiteks (maa)turism, EASi ja PRIA toetusmeetmed ning ettevõtja saab seda teades kasutada mõlema rakendusasutuse võimalusi. Seega ei tasu ettevõtjal piirduda esimese avastatud võimalusega, vaid uurida erinevatest kohtadest, mis eesmärkidel veel oleks võimalik turismiettevõttel ELi struktuurifondide abi kasutada, sest eri konsultandid näevad eri võimalusi.

Erinevalt tõlgendavad konsultandid ka ettevõtjate abikõlblikke tegevusi ning see, mis ühe meelest ei ole toetatav tegevus, võib teise meelest seda olla. Oluline on, et taotlusprojektis osataks neid tegevusi konkreetsest meetmest lähtuvalt õigesti esitada.

Struktuurifondide rahajagamise asutuste tegevust koordineeriva rahandusministeeriumi pressinõuniku Kristi Jõesaare sõnul peaks see instants, kust ettevõtja saab temast lähtuvat ja analüüsitud infot, olema maakondlik arenduskeskus. EASi konsultante ta ei soovitanud.

EASi avalike suhete juht Edith Kiilmaa ütles, et nende konsultandid konsulteerivadki vaid nende oma programmide osas, muudes küsimustes suunatakse inimesi edasi.

Konsultatsioonifirma BDA Estonia annab niisuguseid konsultatsioone tasuta, raha küsitakse siis, kui läheb konkreetse projekti kirjutamiseks, selgitas BDA konsultant Kadri Ugand.

 • Kadri Ugand, BDA Estonia OÜ:
  Turismiteenuse arendamiseks maapiirkonnas saab PRIA kaudu toetust küsida kuni 100 000 eurot aastas, millele tuleb ise sama palju juurde panna. Toetuse abil saab investeerida maaturismi ettevõtluse laiendamisse ja teenuste kvaliteedi parandamisse, sealhulgas puhke- ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuvate tegevuste alustamiseks või laiendamiseks või pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Samuti võib teha investeeringuid toitlustusse ja maaturismitoote arendamisse.

Kalakasvatuse jaoks saab toetust küsida vesiviljeluse programmi raames samuti PRIA kaudu. Toetust saab küsida kuni 2 112 291 krooni aastas, omafinantseeringu määr kuni 50%. Toetuse abil saab teha investeeringuid nii tiikidesse kui ka haudemajasse. Toetusprogramm on avatud 8. oktoobrini.

Ettevõtluse jaoks vajalikke infrastruktuuriinvesteeringuid saab teha EASi poolt administreeritavast ettevõtluse infrastruktuuri programmist. Toetust saab küsida 200 000 kroonist 5 miljoni kroonini ning ettevõtja ise peab summale lisama 50% omafinantseeringut. Toetuse abil saab teha investeeringuid ettevõtte hoonest väljaspool asuvasse infrastruktuuri, kaasa arvatud liitumistasud. Toetuste esitamise järgmine tähtaeg on 10. juuli.

Hobuste ost ei ole abikõlbulik kulu ei põllumajanduse ega turismitoetuse raames. Võib juhtuda, et see kulu liidetakse järgmisest aastast põllumajandustoetusele. Hobusetallide osas ei ole veel lõplikku selgust, kas ka need mahuvad maapiirkonna turismimeetme alla, kuna nimetatud toetusele ei ole veel määrust kinnitatud.

Noortele põllumeestele otseselt suunatud toetusi ei ole, küll aga kehtib neile madalam omafinantseeringu määr põllumajandustoetuste osas. Näiteks kui järgmisel aastal peaks hobuste ost abikõlblikuks muutuma, siis on noorele põllumehele eraldatud toetuse osakaal projekti kogusummast 5% suurem.

Kõigi toetuste puhul peab meeles pidama, et toetus ei kata kunagi käibemaksu ning seega on oma panus suurem, ehk 50%-le lisandub käibemaks kogusummalt. Samuti tuleb alguses ise leida raha kõigi investeeringute tegemiseks, sest toetusraha laekub alles pärast investeeringute teostamist ja aruannete esitamist. Enne toetuse kirjutamist tuleks kindlasti konsulteerida rakendusüksuste või konsultantidega, et veenduda kõigi tingimuste sobivuses.

 • Piret Arusaar, Tartu ärinõuandla juhataja:
  35aastane ettevõtja saab nn noore ettevõtja soodustust rakendada ainult juhul, kui taotleb toetust meetme 3.1. ?Investeeringud põllumajandustootmisse? alt, kus on kehtestatud eraldi toetusmäärad noorele ettevõtjale. Kirjast ei selgu, et soovitakse toetust meetme 3.1. poolt toetatavatele tegevustele. Seega nimetatud soodustingimused küsijale ei laiene, kuna muude toetusmeetmete all soodustingimusi noorele ettevõtjale eraldi ei ole.

Eesti tõugu hobuse kasvatamise eest saab toetust taotleda juhul, kui taotleja kasvatab taotlemise ajal vähemalt kuue kuu vanust tõuraamatusse kantud ja nõuetekohaselt identifitseeritud eesti tõugu hobust ning hoiab teda karjas kogu viieaastase kohustuseperioodi jooksul. Hobuse ostmiseks toetust ei saa. Taotlejaks saab olla põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing.

Tallide renoveerimiseks pakume välja kaks võimalust. Esiteks PRIA meede 3.3. ?Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas?. Kuna taotlemise ja toetatavate objektide nimekiri ei ole kinnitatud, siis ei saa hetkel öelda, kas tallid lähevad toetatavate objektide nimistusse või ei. Kindlasti jääb nimetatud meetme poolt toetatavaks maaturism. Põhimõtteliselt on võimalik hoonete renoveerimine ka alustava ettevõtja stardiprogrammist (EASi toetusmeede), kui on tegemist otseselt hobuturismiteenuse osutamisega. Toetust saate ettevõtjana taotleda juhul, kui ettevõtte registreerimisest äriregistris ei ole möödunud üle 12 kuu.

Kalakasvanduse laiendamiseks saab toetust taotleda meetme 3.11.2 ?Vesiviljeluse investeeringutoetus? raames. Toetust saab taotleda nii tiikide kui ka haudemajade ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, sh vajalike seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks, ning vesiviljelusehitiste juurde kuuluvatele juhtimissüsteemidele.

Turismiinfrastruktuuri (teed, paadisild ja -kuur) arendamiseks tuleb taas oodata ära PRIA meetme 3.3. kinnitamine. Maaturism kui valdkond on sealt põhimõtteliselt toetatav, toetatavate objektide ja lubatavate kulutuste nimekiri tuleb ära oodata. Paadisilla ehitamine (kui rajatis) ja paadikuuri renoveerimine on põhimõtteliselt abikõlblik ka EASi toetusmeetme ?Alustava ettevõtja starditoetus? alt, kui tegu on alustava ettevõtjaga.

Seega on kõigile küsitud tegevustele teatud toetusmeetmed olemas, kuigi osa meetmeid ei ole veel kinnitatud ja seetõttu pole need käivitunud.

 • Sooviks teada, millised on võimalused ELi toetusfondidest raha saada, kui olen 35aastane turismitalu pidaja Tartumaalt. Pakun majutusteenust, ratsutamise ja kanuumatka võimalusi. Tiikides kasvatan ka forelli, mida turistidel on võimalik püüda.

 • Milliseid toetusi ma saaksin noorte tõuhobuste ostmiseks ja tallide renoveerimiseks, samuti kalakasvanduse laiendamiseks (nii uute tiikide kui ka haudemajade rajamiseks)?

 • Kas turismiinfrastruktuuri (teed, paadisild ja -kuur) arendamiseks on ka võimalusi raha küsida?

 • Olen kuulnud, et noortele talupidajatele on ELi eritoetused. Kes ja mis tingimusel neid saavad?

 • Heli Raamets, PRIA pressinõunik:
  Maapiirkonnas alternatiivse ettevõtluse arendamise ehk RAKi meetme 3.3 täpsed toetuse saamise tingimused ja toetatavad investeeringuobjektid ei ole veel põllumajandusministri poolt kinnitatud, kuid tõenäoliselt toetatakse hobusetallide ehitamist ja rekonstrueerimist.

Kalakasvatuse jaoks saab vesiviljeluse investeeringutoetust meetme 3.11.2 raames, aga selle meetme raames toetatakse tõesti kalakasvatust, mitte turistidele õngitsemisvõimaluste pakkumist, taotluste vastuvõtt käib ja kestab 8. oktoobrini.

Kui ettevõte soovib saada toetust turistidele mõeldud tiikide rajamiseks, siis selleks peaks saama toetust eelmainitud meetme 3.3 raames.

Paadisilla jaoks on tõenäoliselt võimalik toetust taotleda meetme 3.5 (külade arendamise meede) raames, kui see meede käivitub, kuid sel juhul tuleb ettevõtjal võimaldada paadisilla avalikku kasutamist.

Vanus ei oma maaturismi objektidele toetuse saamisel tähtsust. Taotleja vanus on oluline ainult põllumajanduse investeeringutoetuse puhul. Tõuhobuste ostmiseks toetust ei anta.

 • Tiina Tarma, EASi arenduskonsultant, turismi tootearendus:
  Hobuste ostmist EAS ei toeta, samuti mitte kalakasvatust. Turismi tootearenduse ja turunduse programmi raames on abikõlblikud nimetatud kuludest tallide renoveerimine ja objektiga seotud turismiinfrastruktuuri arendamine. Taotlejaks peab olema Eestis registreeritud äriühing ning toetatavad projektid peavad olema suunatud rahvusvahelist nõudlust omavate toodete loomiseks või arendamiseks.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

  Vaata kogu kava
  Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  25. November 2011, 14:30
  Otsi:

  Ava täpsem otsing