3. juuni 2004 kell 11:28

Veterinaaramet: kui ekspordite Venemaale toidukaupa, minge läbi Luhamaa

Eilsest alates võib olla takistatud loomse toidukauba eksport Venemaale, mistõttu veterinaar- ja toiduamet soovitab Eestist eksportimisel minna läbi Luhamaa.

Veterinaar-ja toidukontrollile alluvate kaupade eksport Venemaale võib olla takistatud, kuna vastavalt Venemaa peaveterinaararsti kirjale kehtisid varem kooskõlastatud veterinaarsertifikadid kuni 01. juunini käesoleval aastal.

Veterinaar- ja toiduameti kinnitusel on eeltoodule on saadud kinnitus ka telefonivestluses Venemaa veterinaarvõimudega: kaubad, mille veterinaarsertifikaat vastab senikehtinud vormile ja on väljastatud peale 31. maid, peetakse tõenäoliselt Venemaa piiril kinni ning võidakse tagasi saata.

Arvestades ülaltoodut juhib Veterinaar-ja Toiduamet veelkord tähelepanu asjaolule, et kuigi loomade ja loomsete saaduste eksport on lubatud iga rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti kaudu, siis taolise kauba tagastamine aga on võimalik vaid läbi Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud veterinaar-ja toidukontrolli piiripunkti. Antud hetkel on Vene-Eesti suunal selliseks piiripunktiks vaid Luhamaa piiripunkt ning kauba eksport Venemaale, eriti läbi muu piiripunkti, jääb iga eksportööri enda vastutusele ning kätkeb endas riski terve rea tülikate probleemide tekkimiseks.

Hetkel kuum