Estiko aktsionäride korraline üldkoosolek on 28. juunil

ASi Estiko aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 28. juunil Emajõe Ärikeskuses Soola tänaval, teatas firma börsile.

Koosolekul kinnitatakse Estiko 2003. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande, otsustatakse kasumi jaotamine, valitakse audiitor 2004. aastaks ja kinnitatakse eelisaktsiate 2004. aasta garanteeritud dividendimäär.

Aktsionäride hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 28. juuni

2004. aasta kell 8.00 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.00.

Registreerimisel peab juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgne esindaja esitama esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmetel on äriregistri väljavõte, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril tuleb esitada isikut tõendav dokument ja esindajal volikiri.

Hetkel kuum