Peeter Raidla • 14. juuni 2004 kell 9:15

Majandusministeerium: Lennuühendus Pärnu ja väikesaarte vahel säilib

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avaldas kahetsust 12. juuni ajalehes Pärnu Postimees esinenud eksitava informatsiooni üle.

Jutt on ajalehes ilmunud artiklist ?Riik tahab lennuväljade juhtimise ühendada?. Regionaallennujaamade juhtimise ühendamise analüüsimiseks ministeeriumi juurde loodud töögrupp kinnitab oma aruandes, et Pärnu lennujaama eesmärk on teenindada regulaarlende väikesaartele.

Samas sõnastuses on Pärnu lennujaama põhitegevus kajastatud ka lennujaamade ühendamist käsitleva Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu seletuskirjas.Seega on alusetu artiklis avaldatud ning algdokumendile viitav väide, justkui oleks kavas kaotada Pärnu ja väikesaarte vaheline lennuühendus, kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eraldab igal aastal maavalitsustele raha väikesaartega ühenduse pidamiseks ning 2005. aastal jääb see summa tänavusega samale tasemele. See, millises mahus ja mis liiki transporti eelistada, on maavalitsuse pädevuses.

Samuti on riik igal aastal doteerinud väikelennujaamade tegutsemist ja rajakatete hooldustöid 9 ? 10 miljoni krooniga. Ka see summa jääb praegusega samale tasemele.

Aastas toimub Pärnu ja Kihnu vahel keskmiselt 140 ? 150 lendu. Arvestades halbadest ilmastikuoludest tingitud praamiliikluse katkestusi, on see ministeeriumi hinnangul optimaalne tase.

Ühendatud lennujaamade juhtimisstruktuur saab muuhulgas ülesande kaaluda pikas perspektiivis alternatiive väikesaartega ühenduse pidamiseks ning võrrelda erinevate transpordiliikide kulusid. Selle eesmärgiks on selgitada välja eri transpordiliikide majanduslik tõhusus, et väikesaarte ja mandri vahelise ühenduse korraldajatel oleks valikute langetamisel selged kriteeriumid.

Hetkel kuum