15. juuni 2004 kell 15:08

Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu kinnitas rahaeraldused

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu jagas teises taotlusvoorus projektitoetusteks kokku veidi üle 82,5 miljoni krooni, teatas keskkonnaministeerium.

Veekaitse programmi suurim investeering - 5,2 miljonit krooni on Kohtla-Järve regionaalse reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimiseks.

Põltsamaa linna vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks eraldas KIKi nõukogu 3,1 miljonit ning ligi 1,5 miljonit krooni Viljandi linnas Tartu tn 22 jääkreostuse likvideerimiseks.Joogivee saavad toetuste abil puhtamaks Käina valla ja Kõrveküla elanikud.

Jäätmekäitluse programmi suurim rahaeraldus, 5,38 miljonit krooni, määrati Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimiseks, tegemist on Eesti poolse osalusega Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektis. Ligi 3,3 miljonit krooni läheb Kotinuka prügila sulgemiseks ning 2,44 miljonit Vaivara vallas asuva Narva linna olmejäätmete prügila sulgemise kulude katteks.

Looduskaitse programmi raames eraldati 1,5 miljonit krooni kaitsealuste liikide poolt tekitatud kahjude kompenseerimiseks. Emajõe-Suursoo Looduskaitseala keskuse ehitamiseks eraldati 565,36 tuhat krooni, Life projekti 'Natura 2000 biotoopide alalhoidmine Karula Rahvuspargis' tarvis 929,4 tuhat krooni ning Life projektile 'Rannaniitude kaitse korraldamine Eestis' 2,485 miljonit krooni.

1,28 miljoniga toetatakse KIKi nõukogu otsuse kohaselt Metsanduse programmi raames erametsaomanike ühistegevust.

Maakondadest läheb enim raha Ida-Virumaale.

Rahastamistaotlusi laekus ligi kuus korda suurema summa eest, kui oli võimalik projektide toetamiseks jagada. KIK-i nõukogu esimehe, keskkonnaministri Villu Reiljani sõnul tehakse suuremad kulutused tegelikule looduse hoidmisele - veekaitse ja jäätmekäitluse projektidele.

Hetkel kuum