2. august 2004 kell 9:53

Kel jäi vihma tõttu hein juuli lõpuks niitmata, peab sellest PRIAt teavitama

Põllumehed, kes on taotlenud pindalatoetust, kuid pole saanud vihma tõttu heina juuli lõpuks niita, peavad sellest kahe nädala jooksul teatama PRIAsse.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) tuletab kõigile toetust taotlenud maaharijatele meelde, et kui rohumaad ei saa vihma ja liigniiskuse tõttu 31. juuliks niita või nendel karjatada, siis tuleb sellest PRIA-t kirjalikult teavitada hiljemalt 13. augustiks.

Toetusalused rohumaad peavad olema enne 31. juulit niidetud või karjatatud ja niide peab olema ära veetud või hekseldatud. Viimastel päevadel on sagenenud põllumeeste päringud selle kohta, mida teha, kui toetust on taotletud rohumaale, aga seda ei saa vihma ja liigniiskuse tõttu tähtajaks niita.

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele nr 2419/2001 tuleb taotlejail PRIA-t niitmise nõude mittetäitmisest 10 tööpäeva jooksul ehk hiljemalt 13. augustiks kirjalikult teavitada.

Avaldusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes. Avaldus võib olla vabas vormis, aga seal peavad olema kirjas järgmised andmed: taotleja nimi, isiku- või ärikood, põllumassiivi ja põllu number ning liigniiskuse tõttu õigeaegselt niitmata või karjatamata jäänud põllu pind hektarites.

Kui taotleja ei teavita PRIA-t rohumaa niitmata jätmisest, siis selle põllu kohta ei maksta talle ebasoodsamate piirkondade toetust ja põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning ühtset pindalatoetust vähendatakse 5%.

Hetkel kuum