24. august 2004 kell 7:14

Keskonnainivesteeringuteks laenatud summad leiavad kasutuse

Rahandusminister allkirjastas laenulepingu, mille alusel rahastatakse erinevaid keskkonnaprojekte regioonides ja väikelinnades.

Kokku allkirjastati Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) 10 laenulepingut ligikaudu 78 miljoni krooni ulatuses, teatas rahandusministeerium.

'Keskkonnasektorisse suunatud ressursid on mõeldud elukvaliteedi tõstmiseks maakondades ja väiksemates kohtades, kus paiguti on veemajanduse, jäätmekäitluse ning teisi keskkonna säästmist ja taastada aitavat tegevust ilma laenutoetuseta raske edendada,' ütles rahandusminister Taavi Veskimägi.

Laenusummadega rahastatakse Uikala Prügila nõrgvee puhastusprojekti, Kuressaare reoveepuhastite mudatöötusseadmete ostu, Kanepi valla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhastite ehitust, Kiviõli-, Põltsamaa- ja Sindi linna veekaitseprojekte, Kohtla-Järve ja Jõhvi veemajandusprojekte jne.

KIKiga sõlmitud laenuleping on 16. juunil 1999 Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga vahel sõlmitud laenulepingu viimane osa, mis sõlmiti 14 miljoni euro suuruses summas. Laenuvõtmise eesmärk oli tavapäraste riigieelarve tulude kõrval leida täiendavaid vahendeid keskkonnaprojektidesse investeerimisel. Laenuraha on möödunud aastate jooksul kasutatud eelkõige maakondade infrastruktuuride edendamiseks, veemajanduse korrastamiseks ja prügilate ehituseks.

'Pikaajalise tasuvusega keskkonnaprojektide rahastamine jätkub Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahenditest, selleks otstarbeks on keskusel 150 miljonit krooni,' lisas rahandusminister Taavi Veskimägi.

KIKi finantsjuhi Marge Pettai kinnitusel avas keskus alates selle aasta maikuust uue, 150 miljoni krooni suuruse krediidiliini keskkonnainvesteeringuteks. KIKi pikaajalised keskkonnalaenud on mõeldud jätkuna Põhjamaade Investeerimispanga laenude vahendamisele.

'Et täita EL keskkonnanõudeid, tuleb Eestil investeerida keskkonnasektorisse järgnevatel aastatel sadu miljoneid kroone,' selgitas Pettai. 'Keskkonnaalaste investeeringute tasuvusaeg on 15-30 aastat, seega ülipikk võrreldes tavaliste äriprojektidega. Seetõttu peamegi vajalikuks pakkuda nende investeeringute tegemiseks pikaajalist finantseerimise võimalust'.

Hetkel kuum