Liis Kängsepp • 26. august 2004 kell 8:30

Riik annab Sillamäe jäätmehoidla sulgemiseks 20 mln

Valitsus otsustas täna eraldada omandireformi reservfondist Keskkonnainvesteeringute Keskusele 19,3 mln kr Sillamäe jäätmehoidla sulgemistööde rahastamiseks.

Raha eraldatakse tagastamatu toetusena erastamiseelse keskkonnareostuse likvideerimiseks.

Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla sulgemiseks on tehtud olulisi investeeringuid, hoidla on suletud jäätmete vastuvõtuks, rajatud on hoidlale vajalikud insenerrajatised ,sh hoidlat stabiliseerivad diafragmaseinad, kaitsetammid ning jäätmehoidla vahekate. Sulgemisprojekti lõpetamiseks on veel vajalik teha kontuurimistööd ja nn lõppkatte konstruktsioon.

13. oktoobril 1999. a sõlmiti koostöömemorandum NEFCO, Eesti Keskkonnaministeeriumi, Taani Keskkonnaagentuuri, Soome Keskkonnaministeeriumi, Norra Välisministeeriumi, Rootsi Keskkonnaagentuuri ning AS Silmet Group ja AS Ökosil vahel Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla sulgemiseks.

Projekti teostajaks on AS Ökosil, mille aktsiatest 65% kuulub AS-le Silmet ja 35% riigile. Projekti maksumus on 20 miljonit eurot, millest Eesti riigi osalus on 8 miljonit eurot. Tööde lõpptähtajaks on esialgselt määratud detsember 2006.

Kokku on projekti finantseeritud 7,7 miljonit eurot, sh riigi poolt on finantseerimine toimunud sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu 1,2 miljoni euro ulatuses.

Kuni 2004. aastani on sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastanud Sillamäe jäätmehoidla projekti 22 344 362 krooni ulatuses. 2004. aasta jäätmeprogrammist eraldati AS-le Ökosil jäätmehoidla sulgemiseks 8 002 888 krooni.

Hetkel kuum