Liis Kängsepp • 26. august 2004 kell 12:35

Väikeettevõtete palgatõus teistest kesisem

Juba teist kvartalit järjest on väikeettevõtete keskmine palgatõus sisuliselt olematu, jäädes nõnda aina enam maha Eesti keskmisest palgast.

Juba teist kvartalit järjest oli alla 50 töötajaga ettevõtetes palgatõus eelmise aastaga võrreldes vaid umbes 100 krooni.

Statistikaameti palgastatistika talituse juhataja Mare Kusma sõnul tõmbab väikeettevõtete selline olukord alla kogu keskmise palga kasvu tervikuna. 'Kui viimastel aastatel on keskmise palga tõus kogu aeg stabiilselt olnud 10% piires, siis nüüd enam tänu väikeettevõtlusele ei ole,' ütles Kusma. 'Põhjust on väga raske öelda, sest ega meie ei uuri ettevõtetelt, miks nad palka ei tõsta.'

Kusma sõnul moodustavad alla 50 töötajaga ettevõtted keskmise palga uuringuteks kasutatavast valimist üle poole, neid kaasatakse 4500. Kokku küsitletakse aga 7400 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni.

Hetkel kuum