Liis Kängsepp • 3. september 2004 kell 8:35

Väätsa sai teise prügilana keskkonnajuhtimise sertifikaadi

Täna Väätsa prügila teise prügilana Eestis ASilt Metrosert keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi ISO 14001, samuti keskkonna kompleksloa IPPC.

ISO 14001 annab tunnistust sellest, et keskkonnaga seonduvaid protsesse juhitakse ettevõttes rahvusvahelisele ISO standardile vastavalt.

Väätsa Prügila ASi juhataja Aivar Lõhmus ütleb, et prügila kui väga olulise keskkonnamõjuga käitise juhtimine nõuab keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu.

'Me arvame, et riigi kehtestatud regulatsioon garanteerib kohustusliku miinimumi loodushoiu seisukohalt, täiendavalt otsustasime oma lepingupartnerite eeskujul juurutada ka keskkonnajuhtimise süsteemi,' ütles Lõhmus. ?ISO 14001 omanik on kohustatud jälgima kõiki loodushoiu ja keskkonnajuhtimise häid tavasid, nii saame ka piisavalt hea enesepiitsutuse.?

Lõhmuse kinnitusel võiksid sertifikaat ja keskkonna kompleksluba olla piisavaks garantiiks Eesti prügilaile, mis aastaks 2009 tuleb viia seadustes ja määrustes kehtestatud nõuetekohasesse seisukorda.

Sertifikaadi väljastanud ASi Metrosert juhataja Ain Noormägi on samuti seisukohal, et keskkonnajuhtimise süsteeme võiksid omada kõik Eesti prügilad.

'31. augusti seisuga oli Eesti Kvaliteediühingu andmeil Eestis välja antud 98 keskkonnajuhtimise sertifikaati, see näitab Eesti ettevõtete arvu, kes on end teavitanud loodushoiu vajalikkusest tootmises ja teenuse osutamisel. Kuigi süsteem ei ole kohustuslik, annab ta hea võimaluse keskkonna-alase tegevuse üle vaatamiseks ja parendamiseks,' märgib Noormägi.

Väätsa prügila on Järvamaal Roovere külas asuv nüüdisaegne jäätmekäitluskoht, mis on projekteeritud ja rajatud lähtuvalt Eestis kehtivatest keskkonnanõuetest. Prügila põhitegevus on tavajäätmete ladestamine, taaskasutatavate jäätmete kogumine ja sorteerimine, ohtlike jäätmete kogumine ning ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine. Prügila jäätmemahutavus on 550 000 tonni, teeninduspiirkond 100 000 elanikku ja täitumisaeg vähemalt 25 aastat. Väätsa Prügila ASi omanikud on 13 Järvamaa omavalitsust.

AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus, mille omanik on Eesti Vabariik. Ettevõte tegeleb Eesti riigietalonide hoidmise ja arendamisega, mõõteriistade täpsuse kontrolliga, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide (ISO 9001, 14001) ning kinnispaki täitekoguse sertifitseerimisega (e-märgis). Ettevõte omab volitust tegutseda teavitatud asutusena teostamaks mõõtevahendite EÜ esmataatlust ja EÜ üksiktoote taatlust. 2003. aasta käive oli 15 miljonit krooni, tööd antakse 65 inimesele.

Hetkel kuum