Ühispanga kogumispensioni rahale on avatud uued riigid

Finantsinspektsioon registreeris Ühispanga II samba pensionifondide uued tingimused, mis hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2005.

?Olulisema muudatusena on täiendatud riikide nimekirja, millistesse fondidesse raha paigutada võib,? ütles Ühispanga Varahalduse juhatuse liige Märt Meerits panga pressiteates. Uued riigid, kuhu Ühispank võib nüüd raha paigutama hakata, on: Albaania, Armeenia, Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria, Gruusia, Kasahstan, Makedoonia, Moldova, Serbia ja Montenegro, Singapur, Türgi, Ukraina, Uus-Meremaa ja Valgevene.

?Investeerimispiirkonda laiendades pidasime silmas eelkõige pikemat perspektiivi,? täpsustas Meerits ning lisas, et muudatuste tulemusena ei muutu fondide investeerimispoliitika, pigem need võimalused täienevad.

Jõustuvad tingimused võimaldavad fondivalitsejal otsustada ka fondiosakute vahetamisega seotud sisenemis- ja väljumistasude erinevaid määrasid. ?Tahame oma pensionifondide klientidele pakkuda võimalikult soodsat vahetusvõimalust Konservatiivsest pensionifondist Progressiivsesse ja vastupidi,? lisas Meerits.

Tehnilist laadi muudatuseks on see, et alates 1. jaanuarist 2005 on välja lastavad osakud murdosakud ehk osakute arvul on kaks kohta pärast koma. Uuendus tagab selle, et võimalikult maksimaalne osa investorite poolt sissemakstavast rahast koheselt pensionifondi jõuaks.

20. septembri seisuga oli Ühispanga II samba pensionifondide maht tõusnud 525 miljoni kroonini ja klientide arv 115 tuhandeni. Ligi kolmandiku kõigist II sambaga liitujatest moodustav klientide arv annab tunnistust Eesti Ühispangast kui usaldusväärsest partnerist. Järjest suurenevad fondide mahud võimaldavad paremini hajutada investeerimisriske ning hoida madalal fondi kauplemiskulud.

Ühispanga Fondid on edukalt täitnud kaks aastat tagasi antud lubadused

tootluste osas ning isegi ületanud neid: Ühispanga Progressiivne Pensionifond on loomise algusest tootnud keskmiselt 7,7% tulu, fondiosaku puhasväärtus on sellest ajast tõusnud 18,25%; Konservatiivse Pensionifondi tootlus on olnud keskmiselt 3,42% aastas, fondiosaku puhasväärtus on alates fondi loomisest tõusnud 7,9%.

SEB Ida-Euroopa Panganduse divisjoni II samba pensifondidega liitujate arvud: Vilniaus Bankas Leedus 155 tuhat klienti (turuosa II samba koguturust 27,8%), Unibanka Lätis 100 tuhat (16%) ja Eesti Ühispank 115 tuhat klienti (29,06%).

Hetkel kuum