Inno Tähismaa • 27. oktoober 2004 kell 14:56

Uuring: aastaga tõusid palgad Eestis 5,6%, enim spetsialistidel

Personalijuhtimise konsultatsioonifirma HayGroup Baltics uuringu andmetel tõusid palgad Eestis aastaga 5,6%, seejuures enim spetsialistidel.

Palgaturu-uuringus osalenud 51 ettevõtte küsitlus näitas, et ajavahemikus juuni 2003 ? juuni 2004 tõusid palgad Eestis keskmiselt 5,6 %, teatas HayGroupi esindaja. Kõige rohkem tõusid spetsialistide palgad ? 6,4 %. Kõige vähem tõusid palgad teenindaval personalil ja administratiivtöötajatel ? 5 %, möödunud aastal oli suurim just viimaste palgatõus. Selle perioodi inflatsioonitaset arvesse võttes oli reaalne keskmiseks palgatõus 3,3 %.

Kuigi enamus uuringus osalenud ettevõtetest töötajate palku tõstsid, ei kohaldanud 9-21% ettevõtetest olenevalt ametikoha kategooriast selle perioodi jooksul teatud ametikohtadele mingit palgatõusu.

Üha tähtsamaks palgapaketi osaks lisaks põhipalgale on saamas muutuvad lisatasud ? 62% uuringus osalenud ettevõtetest pakub oma töötajatele üht või mitut muutuva tasustamise skeemi. Palgapaketi mitterahalistest osadest on levinuimad mobiiltelefon, ametiauto ja koolitused.

Vaadates uuringu tulemusi töötajate kategooriate alusel on näha, et selle aasta turu kõrgeimad palgad on turundus- ja IT ala töötajatel, turu keskmisega võrreldes madalaimat palka saavad aga klienditeenindajad (nagu ka eelmisel aastal) ja insener-tehnilised töötajad.

Üle poole (59 %) uuringus osalenud ettevõtetest märkis, et tunneb tööjõuturul puudust teatud kvalifikatsiooniga töötajatest (eelmisel aastal 36 %). Eriti teravalt tuntakse puudust kvalifitseeritud müügi- ja turunduspersonalist, inglise keelt valdavatest kvalifitseeritud ja kogenud töölistest ning müügikogemusega tehnikaspetsialistidest.

HayGroup Baltics 2004. aaasta Eesti palgaturu-uuringu andmetel võib prognoosida, et 2005. aastal tõstavad tööandjad oma töötajate palku keskmiselt umbes 5,5 %, mis ei erine oluliselt selle aasta andmetest ja lubab ennustada niisuguse tendentsi ühtlast jätkumist ka järgnevatel aastatel. Arvestades ennustatavat inflatsiooni, saame reaalseks oodatavaks palgatõusuks 2 %.

HayGroup Baltics esitleb 2004. aasta Eesti palgaturu-uuringut 29. oktoobril kell 13.00 Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses

HayGroup Baltics on personalijuhtimise (Human Resource Management) konsultatsioonidega tegeleva rahvusvahelise ettevõtte HayGroup allüksus, mis teostab Balti riikide palgaturu-uuringuid ning pakub personalijuhtimisalast konsultatsiooniteenust ja koolitust.

Hetkel kuum