Gea Velthut-Sokka • 28. oktoober 2004 kell 11:19

Euroopa Liidu kalandusinspektorid kontrollivad Eesti kalanduse järelvalvet

Sel nädalal on Eestis ELi Kalanduse direktoraadi inspektorid, kes kontrollivad Eesti järelevalvesüsteemi ELi kalapüügialaste määruste täitmisel.

Alates esmaspäevast kontrollivad kaks Euroopa Liidu (EL) kalandusinspektorit, kuidas on Eestis korraldatud tursapüügi järelevalve, millised on püügivahenditele kehtestatud nõuded, kuidas toimib andmeside, kas püügiandmete esitamine toimub nõuetekohaselt, kirjutas Postimees Online.

Kuna Eesti vetes kala vähesuse tõttu spetsialiseeritud tursapüüki ei toimu, püüavad meie laevad Taani ja Rootsi vetes, andes püütud kala üle nimetatud maade sadamates. Seetõttu tähendab tursapüügikontroll peamiselt lubade ja püügi kohta esitatud andmete kontrollimist.

Missiooni käigus külastatakse ka Harju- ja Saaremaa sadamaid, kus vaadatakse eelkõige Keskkonnainspektsiooni inspektorite järelevalvetegevust ning seda, kas sadamate kontroll on piisav ja põhjendatud.

Kaks täna Keskkonnainspektsiooni saabunud EL inspektorit vaatavad Eesti kalalaevade satelliitjälgimissüsteemi toimimist. Satelliitjälgimissüsteemiga on võimalik määrata kindlaks laeva asukoht ning jälgida tema liikumist, saada informatsiooni laeva püügitegevuse kohta ning selle kohta, millises sadamas püütud kala lossitakse.

Süsteem võimaldab täpselt kontrollida, et kala ei püütaks keelutsoonides ega -aegadel.

Vastavalt Euroopa Liidu nõuetele peab satelliitjälgimissüsteem olema kõigil üle 18 m pikkustel laevadel, hetkel töötab süsteem üle 60-l Eesti kalalaeval.

Sarnaseid kontrollkäike teevad EL inspektorid kõigisse liikmesriikidesse, et tagada EL ühtse kalanduspoliitika eesmärkide täitmine.

Hetkel kuum