16. november 2004 kell 22:00

Eestis sertifitseeriti metsamajandamist

Esimesena Eestis osales Metsahoolekogu (The Forest Stewardship Counsil ? FSC) sertifitseerimises kaheksa Rakvere Metsaühistu liiget, kellele positiivse sertifitseerimisjärelduse puhul omistatakse metsade loodusesõbralikku ja säästlikku majandamist kinnitav FSC sertifikaat.

Sertifitseerimisotsuse võtab hindamisel koostatud kirjaliku aruande põhjal vastu USAs paiknev FSC poolt akrediteeritud ja vastavat õigust omav SmartWoodi programm.

Eesti esimese erametsaomanike grupisertifikaadi sertifitseerimine rahastatakse Ikea ja Maailma Looduse Fondi koostöös läbiviidava erametsaomanike grupisertifitseerimist toetava projekti raames. Ikea on keskkonna suhtes vastutustundliku ettevõttena ka varem toetanud mitmeid FSC sertifitseerimist edendavaid projekte.

Metsamajandamise sertifitseerimise protsessi käigus hindas audiitorifirma NEPC Rakvere Metsaühistu liikmete poolt majandatavas metsas tehtavate tööde keskkonnakaitselisi, metsanduslikke ja sotsiaalmajanduslikke aspekte. Hindamise juurde kuulub ka kontakti võtmine kohalike huvigruppidega, et saada lisainformatsiooni sertifitseeritava ettevõtte senise metsamajandusliku tegevuse kohta.

?Kõik, kes aitasid Rakvere Metsaühistul sertifitseerimiseks valmistuda, on ära teinud suure eeltöö, et esimene grupisertifitseerimine aset saaks leida.

Selline lähenemine muudab sertifitseerimise metsaomaniku jaoks tunduvalt kuluefektiivsemaks ning peaks loodetavasti tegema otsa lahti ka teistele erametsaomanikele, keda on Eestis enam kui poolsada tuhat,? ütles Jaan Pärn Eesti Rohelisest Liikumisest.

Hindamise aluseks oli SmartWoodi poolt FSC üldstandardi ja Eesti säästva metsanduse standardi põhjal Baltimaade jaoks välja töötatud FSC metsamajandamise standard. Eesti FSC töörühm teatas ka Eesti FSC standardi peatsest valmimisest.

Kohalik standard aitab majandajatel arvestada meie metsade ja metsanduse eripära. Standardi lõplikuks viimistlemiseks kogunevad sügisel kõik metsandusest huvitatud organisatsioonid.

Rahvusvahelise Metsahoolekogu FSC metsamajanduse sertifikaat antakse välja neile metsaomanikele ja tootjatele, kes arvestavad metsade majandamisel keskkonna, inimeste ja majandajate huvidega ning tagavad pikaajalise ja tasakaalustatud metsanduse. Eestis on FSC sertifikaat Riigimetsa Majandamise Keskusel (RMK) ja erametsaomanik Lembit Laksil Virumaal. FSC tarneahela sertifikaati omavaid puidutööstusettevõtteid on käesoleva seisuga Eestis 12.

Autor: Jaan Pärn

Hetkel kuum